• פתיחת המקווה בהאמפי

  • הכנסת ספר תורה לבית חב"ד דלהי

  • טנק המבצעים בבית חב"ד דרמקוט

  • בתי חב"ד בסרי לנקה בתנופת פעילות