19/06/2024

ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014

אחרי ארבע שנות פעילות עניפה נתרם ספר תורה לבית חב"ד הודו בדרום דלהי בהנהלת הרב קופצ'יק. ספר התורה נתרם על ידי משפחת זלוף מהרצליה. למרות תזמון הכנסת ספר התורה לתקופת הקיץ, בה רוב המשפחות נוטשות את דלהי החמה, הגיעו עשרות יהודים לחלוק כבוד לתורה כשבראשם שגריר ישראל הנכנס בהודו מר דניאל כרמון, הנספח הצבאי הנכנס מר זאב מבצרי, שגרירי הודו לשעבר, שרידי הקהילה היהודית המקומית בדלהי, נציגים מהקהילה היהודית בבומבי, נציגי מערכות הביטחון ועוד. למרות הרגישות הביטחונית של הקהילה עקב המצב השורר בארץ, הזמן הרגיש והחום הכבד – לא ויתרו על תהלוכה ברחובה של עיר כמנהג ישראל.

ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014
ט"ז אב תשע"ד, 12 באוגוסט 2014