דף הבית >> בראשית >> פרשת ויחי
פרשת ויחי          
 
 

גילוי קץ הגלות

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" (מט', א'). אומרים על כך חכמינו זכרונם לברכה: "ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימים ונסתלקה ממנו שכינה". לפני מותו רצה יעקב...

יעקב אבינו לא מת

אומר הכתוב: "רשעים בחייהם קרויים מתים וצדיקים במיתתם קרויים חיים"[1], ישנן מספר דרגות, זו למעלה מזו, בחיותו של הצדיק לאחר 'מיתתו'[2], אך הדרגה הגבוהה והנעלית מכולן היא הדרגה בה הצדיק ממשיך לחיות