אודות
אגודת חסידי חב"ד הודו בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מליובאוויטש נוסד בר"ח ניסן תשנ"ה ע"י השליח הראשי להודו הרב נחמן נחמנסון שליט"א

חברים
  • הרב נחמן נחמנסון שליט"א: 1-908-9777138
  • הרב אהרן דוד קופצ'יק שליט"א: 04-6337535
  • הרב מנחם מענדל שארף שליט"א: 1-718-5149970
לזכות
  • הרה"ח יוסף יצחק הכהן גוטניק שליט"א שליח ראשי לאוסטרליה ולזכות בני ביתו שיחיו.
  • ר' מישל עזר שליט"א עמוד התווך של בתי חב"ד הודו ולזכות בני ביתו שיחיו.
לעילוי נשמות
  • השליח לבומביי הרב גבריאל ורעייתו רבקה הולצברג הי"ד.
  • התמים אפרים וקסלר ע"ה.
  • התמים ברוך מקמל ע"ה.
  • השליחה לניו דלהי הגברת מירה רות שארף הי"ד.