דף הבית >> סיפורים >> סיפורי צדיקים
סיפורי צדיקים          
 

הקיסר השתנה בחלום

בשעת בוקר מוקדמת התייצב שליח מבית המלכות בביתו של המהר"ל מפראג. "הקיסר רודולף השני, ירום הודו, מבקש כי הרב יבוא לארמונו, ומיד!" אמר השליח. בלי אומר ודברים פנה המהר"ל אל הארמון, ושם הסתגר ביחידות...

הכבשה והדוב

יום אחד חטא רבי יונתן אייבשיץ לפני המלך. כעס עליו המלך מאוד וביקש להעניש את יונתן בעונש חמור. "לכו והביאו אלי את יונתן תיכף ומיד!" – ציוה המלך על שליחיו. יצאו השליחים לעשות את מצוות המלך

בזכות הסעודה יבוא לברית

לא היה איש מבין תושביה של ברדיטשוב שלא הזמין את רב העיר, הצדיק רבי לוי יצחק, ליטול חלק בכל שמחה ושמחה שפקדה את משפחתו. וכשהיה אי-מי מתושבי העיר בא להזמין את הצדיק לברית מילה, נוהג היה רבי לוי יצחק

הרוסים באים

בעת ששלטו הרוסים על פולין, ניסו הפולנים למרוד בהם ולפרוק את עולו של השלטון הרוסי. אירע, שכנופיה בת אלפי פולנים התקבצה ובאה את אחד מיערות פולין, ומשם יצאו אנשיה וכבשו מידי הרוסים את ערי הסביבה.

לא ינום ולא יישן שומר ישראל

אל ארמונו של מלך ספרד הגיעה קבוצת נוכרים. בפי הבאים הייתה האשמה חמורה: בביתו של יהודי נמצא הרוג מבין בני העיר! בטרם הספיק המלך להשיב דבר למתלוננים, פצה פיו יועצו של המלך. הלה, שונא יהודים מושבע היה,

עין תחת עין

עשיר מופלג חי בימי רב שרירא גאון. היה לו, לאותו עשיר, ספר תורה עתיק, שעבר אליו בירושה מאבותיו. את ספר התורה כתב עזרא הסופר, ועל כן היה יקר מכל יקר.

בעת ובעונה אחת

הדבר היה בתקופת האינקויזיציה בספרד. באותם ימים מרים וקשים נצטוו כל יהודי ספרד להמיר את דתם – ואם לא, נידונו המסרבים למוות בעינויים. יהודים רבים החליטו להמיר דתם למראית עין בלבד, בעוד שבמסתרים המשיכו..

שני ה'קמצנים'

סיפרו עליו, על אחד מעשירי הורודנה, שהינו קמצן מופלג, ואולם למרות השמועות, שהלכו אודותיו, החליט רבי נחום מהורודנה, בעת שיצא לאסוף כספים לצדקה, להיכנס גם לביתו של אותו עשיר. בא איפוא אל בית העשיר

עבירה גוררת עבירה

שאלו אותו החסידים: "מה קרה? מדוע התעלפת? והאורח התחיל לספר: "פעם הייתי ביריד, וראיתי שם יהודי אחד שקנה סחורות, ונפל לו הארנק בלי שהוא הרגיש בכך. לפני שמישהו ראה, לקחתי את הארנק וברחתי. התלבטתי אם...

עונשו של מסית

בעיר ענגול שבטורקיה היו שני אחים צדיקים: רבי חיים יושע זצ"ל שכיהן כרב העיר ורבי משה יושע זצ"ל שהיה אב בית הדין. הם חיו בתקופת הסולטן מחמוד, ליהודים היה מחסור בכסף, אך היו מצטיינים בתורה וביראת שמים.
מספר עמודים: 3
 1  2 3   הבא