דף הבית >> שמות >> פרשת משפטים
פרשת משפטים          
 
Bookmark and Share

"אם כסף תלווה את עמי"

מסגנון הפסוק ניתן אומנם להבין כי חייב אדם להלוות רק לעני, אבל חכמים לימדונו שגם להלוות לעשיר מצוה היא לפעמים, גם איש אמיד ומשופע בנכסים זקוק להלואה, מפני שבאותה שעה אין לו כסף, והריהו, כמו עני.

"כי תראה את חמור שונאך..."

אחד הדינים הנזכרים בפרשתנו הוא: "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו?! עזוב תעזוב עמו" , [כאשר יש לציין שהשרש ע.ז.ב (עזיבה) כאן הוא (על פי פשטות העניינים) במשמעות של ע.ז.ר (עזרה)...