עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> גלריות
גלריות          
 

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגים.

Please do not visit the site on saturdays and jewish holidays 

 

 
 

גלריית תמונות מפעילות בבתי חב"ד הודו והמזרח

 

Photo Gallery from Chabad centers in India & East

 

 

 הרב שמואל פארו שליט"א קריאת התורה בית חב"ד הודו

 Rabbi Shmuel Farrow Shalita  reading the Torah  at Chabad India

 

 

 

 

המקווה שנבנה בבומביי הודו תרומתה של אישה שרצתה לעלות לישראל.

Mikvah that was built in Bombay India, funded by the woman who wanted to immigrate to Israel

 

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א עם האישה שתרמה את בניית המקווה בבומביי הודו.

Rabbi Nachman Nachmenson Shalita with the woman contributed to the construction of the Mikvah in Bombay India

 

 

 

 

 

ריקודים בעת קידוש לבנה בבית חב"ד בומביי הודו.

 Dance at Kiddush Levana at Chabad Bombay India

 

 

 

מסיבת חנוכה בבית חב"ד גואה הודו.

   Chanukah party at Chabad Goa India

 

 

 

 

ארון הקודש הענק בבית הכנסת העתיק בכלכותה הודו.

Giant Aron Kodesh in the ancient synagogue in Calcutta India

 

 

 

 

ארון הקודש הענק בבית הכנסת העתיק בכלכותה הודו.

Giant Aron Kodesh in the ancient synagogue in Calcutta India

 

 

 

 

 

מר נחום שליט"א ראש קהילת כלכותה הודו.

Mr. Nahum Shalita Prime Calcutta India community

 

 

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א בתפילת ערבית עם ישראלים בבית חב"ד הודו.

Rabbi Nachman Nachmenson Shalita evening prayers with Israeli guys at Chabad India

 

 

 

 

כינוס השלוחים בית חב"ד הודו.

 Chabad gathering agents in India

 

 

 

 

 

בית כנסת של יהודי הודו בפונה הודו.

  Synagogue India's Jews in Pune India

 

 

 

 

 

הרב בנימין אדרעי שליט"א בריקודים בשגרירות ישראל בדלהי הודו.

Rabbi Benjamin Edrei Shalita dancing at Israeli embassy in Delhi India

 

 

 

 

המקווה העתיק בכלכותה שבהודו שהוא בור על גבי בור כשיטת חב"ד.

    The ancient mikveh at Calcutta India, it is pit on pit like Chabad method

 

 

 

 

 

הרב יחיאל אוירכמן שליט"א בשיעור תניא בבית חב"ד.

 Rabbi Yechiel Hoirechman Shlita in Tanya lesson at Chabad house

 

 

 

 

מוצאי יום כיפור בית חב"ד הודו.

 After Yom Kippur at Chabad India

 

 

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א מוסר שיעור תניא בבית חב"ד.

Rabbi Nachman Nchmenson Shalita gives  Tanya lesson at Chabad house

 

 

 

 

הרב הבלין שליט"א והרב שטיינברגר שליט"א, הדלקת נרות חנוכה בבית חב"ד.

Rabbi Havlin  Shalita  & Rabbi Steinberger Shalita, lighting Chanukah candles at Chabad house

 

 

 

 

 

הרב מנחם מענדל קרומבי שליט"א, אחרי שיעור תניא בבית חב"ד הודו.

Rabbi Menachem Mendel Crombie Shalita, after Tanya lesson at Chabad India

 

 

 

 

 

אחרי יום כיפור בבית חב"ד הודו.

  After Yom Kippur at Chabad India

 

 

 

 

בית חב"ד בומביי.

 Chabad house in Bombay

 

 

 

 

 

מוצאי יום כיפור בבית חב"ד הודו.

   After Yom Kippur at Chabad India

 

 

 

 

הרב יוסף יצחק פרידמן שליט"א מדפיס ספר התניא בבית חב"ד דלהי בהודו. 

Rabbi Yosef Yitzchak Friedman Shlita print the Tanya in Chabad India

 

 

 

 

הרב אהרן דוד קופצי'ק שליט"א חבר אגו"ח בהתוועדות חסידים בבית חב"ד בדלהי הודו.

Rabbi Aaron David Kupchik with Israeli guys in India Chabad

 

 

 

 

 ל"ג בעומר בבית חב"ד הודו ניו דלהי.

 Lag B'Omer at the Chabad Delhi India

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א בשיעור בבית חב"ד בומביי.

 Rabbi Nachman Nchmenson shlita gives lesson at Chabad  Mombay

 

 

 

 

הרב זעליג אשכנזי שליט"א בבית חב"ד הודו.

.Rabbi Zelig Ashkenazi Shalita at Chabad India

 

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א בית חב"ד גואה הודו.

 Rabbi Nachman Nchmenson Shalita at Chabad  Goa India

 

 

 

 

 

הרב נחמן נחמנסון שליט"א בבר מצוה בשגרירות ישראל הודו ניו דלהי.

Rabbi Nachman Nchmenson Shalita in bar mitzvah at the Israeli Embassy in Delhi India

 

 

 

 

 

 ישיבת תומכי תמימים בומביי

  Yeshiva "Tomchei Tmimim" Bombay India

 

 

 

הכנסת ספר תורה לבית חב"ד הודו.

   Taking Sefer Torah to Chabad of India  

 

 

 שמחת פורים בבית חב"ד הודו ניו דלהי.

 Purim party at Chabad of India

 

 

 

 

הבדלה בבית חב"ד הודו ניו דלהי.

 Havdalah at Chabad of India

 

 

שישו ושימחו בשמחת הכנסת התורה לבית חב"ד הודו

 happiness  introduction of a Torah  to the Chabad India

 

 

 

 

הרב נועם אליאס שליט"א קריאת התורה בית חב"ד הודו

 Rabbi Noam Alias Shalita reading the Torah at Chabad India

 

 

 

 

 

הרב שלמה כץ שליט"א מלמד שבע מצוות בני נח בית חב"ד הודו.

  Rabbi Shlomo Katz shalita teaches Seven Laws of Noah in India Chabad
 

 

 

 

הרב החסיד אורן סיבוני שליט"א מכריז על הפיל  ברחובות הודו על קבלת שבת בבית חב"ד הודו דלהי.

Rabbi Oren Siboni Shalita announces Shabbat Chabad in India when he rides an elephant

 

 

 

 

 

הכנות לראש השנה בבית חב"ד הודו בניו דלהי.

 Preparations for Rosh Hashana in Chabad India

 

 

 

קריאת התורה בבית חב"ד הודו ניו דלהי.

 Reading of the Torah at Chabad India

 

 

 

הדלקת נרות חנוכה בבית חב"ד גואה שבהודו

Hanukkah candle lighting of Chabad at Goa, India

 

 

 

 

לך כנוס את כל היהודים מבית חב"ד הודו ועד כוש.

Gather together all Jewish people from India and Afrika

 

 

 

 

 תמונת השלוחים בבית חב"ד הודו ניו דלהי.

 Picture of Chabad India's agents

 

 

 

 ל"ג בעומר בבית חב"ד מנאלי בהודו

 Lag B'Omer at the Chabad Manali India

 

 

 התוועדות בסוכה בבית חב"ד בניו דלהי הודו.

 Chabad Sukkah party in New Delhi India

 

 

חברי שגרירות ישראל בהודו.

  Members of the Israeli Embassy in India

 

 

 

הרב הרצל שליט"א והרב שנור שליט"א בונים סוכה בבית חב"ד הודו.

Rabbi Herzl Shalita & Rabbi Shnur Shalita build Chabad Succah in India

 

 

 

 

 

הרב שניאור זלמן ליפסקר שליט"א בקריאת התורה בבית חב"ד הודו.

Rabbi Shneur Zalman Lipsker Shalita reading the Torah at Chabad India

 

 

 

 

 

הרב יוסף יצחק פרידמן שליט"א והרב שניאור זלמן בלוך שליט"א במבצע חנוכה בבית חב"ד הודו.

Rabbi Yosef Yizhchak fridman shlita & Rabbi Shneor Zalman bloch shlita in Chanuka activity at Chabad of India

 

 

 

 

הרב יוסף יצחק פרידמן שליט"א בסיום שיעור תניא בבית חב"ד הודו.

Rabbi Yosef Yitzchok Friedman Shalita after Tanya lesson at Chabad India

 

 

 

 

 

כינוס בוגרי בית חב"ד הודו.

  Gathering of graduates of Chabad of India

 

 

 

הרב מיכי יוספי שליט"א בקריאת התורה בבית חב"ד הודו.

Rabbi Michi Yosefi Shalita  at the Torah reading Torah in chabad India

 

 

 

 

 

 

 

 הרב נחמן נחמנסון שליט"א מפקח על בניית המקווה בבית חב"ד דלהי, הודו.

Rabbi Nachman Nachmenson shlita is inspecing the Mikvah construction at Chabad House Delhi, India

 

 

 

 

הרב שמואל שארף שליט"א והרב פיצ'ה סגל שליט"א במבצע תפילין בבית חב"ד דלהי, הודו.

Rabbi shmuel Sharf slita & Rabbi Phiche Segall doing Tfillin campaing at Chabad house Delhi, India

 

 

 

 

ריקוד אחרי תפילת ערבית עם הרב פיצ'ה סגל שליט"א בבית חב"ד דלהי, הודו.

Dancung after "arvit" prayer with Rabbi phiche Segal slita at chabad Delhi, India

 

 

 

 

הרב גרשון גרוסבאום שליט"א ממיניסוטה ארה"ב אדריכל מקוואות, הגיע במיוחד על מנת להדריך בבניה של המקווה בבית חב"ד דלהי, הודו יחד עם הרב יואל מיפעי שליט"א מרחובות, ישראל.

Rabbi Gershon Grossbaum from Minnesota, U.S.A. Mikvah architect, came especially, to instruct the construction of the Mikvah at Chabad house delhi, India with Rabbi Yoel Mifei shlita from Rehovot, Israel 

 

 

 

משמחת הברית לבן השליח הרב חזקי ליפשיץ שליט"א בבית חב"ד קטמנדו.

Circumcision party to Rabbi Chezki's son shlita at Chabad House  Kathmandu

הרב פליישמן שליט"א מוהל תינוק בבית חב"ד קטמנדו.

Rabbi Flaishman Shlita in circumcision party at Chabad Kathmandu

 

ברית מילה בבית חב"ד קטמנדו. Circumcision party at Chabad Kathmandu

הרב חזקי ליפשיץ שליט"א עם בנו הרך הנולד בבית חב"ד קטמנדו.

Rabbi Chezky Lifshizh Slita is holding his newborn at chabad Kathmandu

השליחה חני ליפשיץ שליט"א עם הרך הנולד בבית חב"ד קטמנדו.

Chani Lifshizh is holding the newborn at Chabad Kathmandu

 

 

 

 

 

 

כל השלוחים תחת קורת גג אחת באחדות בבית חב"ד דלהי, הודו.

All the Rabbe's agents under one roof, unity at Chabad Delhi, India

 

 

 

כל שלוחי הרבי להודו ולמזרח, בדרכם לאולם הכינוסים בבית חב"ד הודו.

All the Rebbe's emissaries to India and East, on their way to the assembly hall at the Chabad India

 

 

 

 

הרבנים התמימים יעקב ש"ץ שליט"א ושניאור זלמן פוגטש שליט"א בשיעור תניא בבית חב"ד מנאלי, הודו.

The Rabbis H'tmimim Jacob Shazh slita & Shneior Zalman Pugatch shlita in Tanya lesson at Chabad house Manali, India

 

 

 

 

תפילת שחרית בבית חב"ד מנאלי, הודו.

Shacharit prayer at Chabad House Manali, India

 

 

 

הרב מענדי קרומבי שליט"א עם אביו שליט"א בתפילת מנחה בבית חב"ד סרילנקה, הודו.

Rabbi Mendy Krombi shlita with his father shlita in Mincha prayer at Chabad House Sri-lanka, India

 

 

 

 תפילת שחרית וקריאת התורה בבית חב"ד האמפי, הודו.

Shacharit & Torah reading at Chabad Hampi, India

 

 

 

 

מבצע תפילין עם הרב מוטי גרומך שליט"א והבחורים: אליהו חביב שליט"א וזלמן גרומך שליט"א בבית חב"ד האמפי, הודו.

Tefillin campaing with Rabbi Motty Grumach shlita & the Tmimim: Eliyahu Chaviv shlita & Zalman Grumach shlita at Chabad Hampi, India

 

 

 

 

כינוס שלוחי הרבי שליט"א למזרח אסיה תשע"א בטוקיו, יפן.

Rebbe's emissaries to East Asia conference 5771/2011 in Tokyo, Japan

 

 

 

 

 

התוועדות י"ט כסלו בבית חב"ד פונה, הודו.

Chassidic party honor 19 of kislev at Chabad Puna, India

 

 

 

 

 

 

הרב צבי רבקין שליט"א במסיבת חנוכה עם חנוכיה מקורית בבית חב"ד בנגלור, הודו.

Rabbi Zhvi Rivkin shlita in Chnukah party is holding special Chanukah Menorah at Chabad Bangalore, India 

 

 

 

 

הרב צבי ריבקין שליט"א בהדלקת נרות חנוכה בבית חב"ד בנגלור, הודו.

Rabbi zhvi Rivkin shlita is lighting the Chanukah Menorah at Chabad Bangalore, India

 

 

 

 

הרב שמשון גולדשטיין שליט"א בארוחת ערב בבית חב"ד פושקר, הודו.

Rabbi Shimshon Goldstein shlita in dinner at Chabad House Pushkar, India

 

 

 

 

הדלקת נרות חנוכה מרכזית ליד מלון הטאג' מאהל בבומביי, הודו

Lighting Chanukah candles next to Taj Mahal hotel in Bombay India

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

מסיבת חנוכה עם הרב מרדכי גרומך שליט"א בבית חב"ד האמפי, הודו

Chanukah party with Rabbi Mordechai Grumach shlita at Chabad Hampi India

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

הדלקת נרות חנוכה בבית חב"ד האמפי, הודו

Lighting Chanukah Menorah at Chabad Hampi India

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

 

מסיבת חנוכה בבית הכנסת "כנסת אליהו" שבבומביי עם הרב חנוך גכטמן שליט"א ויו"ר הקהילה מר סלומון סופר שליט"א

Chanukah party at "Kneset Eliyhu" synagogue in Bombay with Rabbi Chanoch Gachtman and Community Chairman Mr. Solomon Sofer

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

 

 

הרב יוסי לוי שליט"א במוצאי יום כיפור בבית חב"ד

Rabbi Yossi Levi shlit"a on and of Yom Kippur at Chabad    a

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

 

הרב מוטי גרומך שליט"א מביא את שמחת פורים בעיר האמפי, הודו.

Rabbi Motty Grumach shlit"a,  Purim's happiness at Chabad Hampy, India

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

 

 

פעילות חנוכה עם ילדי עובדי השגרירות הישראלית בבית חב"ד דלהי, הודו

Chanukah activity for Children of employees of the Israeli embassy at Chabad Delhi India

chabad lubavitch of india

 

 

 

 

 

הרב שניאור קופצ'יק שליט"א בהדלקת נרות חנוכה עם עובדי השגרירות הישראלית בבית חב"ד דלהי הודו.

Rabbi Shneor Kupchik shlita lighting the Chanukah candles with the employees of the Israeli embassy at Chabad Delhi India 

 

 

 

 

 

התוועדות חסידים בבית חב"ד האמפי, הודו.

  Chasidishe gathering at Chabad Hampy, India

 

 

 

מרבים בשמחה בבית חב"ד האמפי, הודו. 

  Enjoy at Chabad Hampy, India

 

 

 

 

 

הרב צבי ריבקין שליט"א במרכז, ולידו התמימים ישראל קרסיק שליט"א ובצלאל וילישנסקי שליט"א, סמוך למשחטה ערב יום כיפור. בית חב"ד בנגלור, הודו

Rabbi Zhvi Rivkin shlit"a in the center, next to him the tmimim: Israel Karasik shlit"a and Bezhalel Wilishanski shlit"a, before Yom Kippur at Chabad Lubavitch Bangalor, India

 

 

 

 

 

הבדלה במוצאי יום כיפור בבית חב"ד בנגלור, הודו

Havdalah after Yom Kippur at Chabad Lubavitch, Bangelor India

 

 

 

 

 

 

הרב צבי ריבקין שליט"א בסעודה אחרי צום יום כפור בבית חב"ד בנגלור, הודו

Rabbi Zhvi Rivkin shlit"a after Yom Kippur at Chabad Lubavitch Bangelor India

 

 

 

 

התמים מנחם מענדל טאלער שליט"א תוקע בשופר על גדות נהר הגנגס - רישיקש, חב"ד ליובאוויטש הודו.

Hatomim Menachem Mendel shlit"a blowing the Shofar on sides of the Ganges river - Rishikesh, Chabad Lubavitch India

 

 

 

 

 

התוועדות חסידים בבית חב"ד הודו - רישיקש

  Chasidishe gathering at Chabad Lubavitch India  Rishikesh

 

 

 

 

 

התמים מאיר בוקצ'ין שליט"א מבדיל על היין במוצאי שבת, בבית חב"ד רישיקש, הודו.

Hatomim Meir Bokchin shlit"a makes Havdola on Shabbos end at Chabad India, Rishikesh

 

 

 

 

שיעור תניא בבית חב"ד הודו, רישיקש.

                                        Tanya lesson at Chabad India, Rishikesh            

 

 

 

 

 

 

בונים חנוכיה בבית חב"ד הודו. 

  Building Chanuka Menorah at chabad of India

 

 

 

 

 

הרב מנחם מענדל שארף שליט"א בסוכה ניידת בבית חב"ד הודו.

Rabbi Menachem Mendel Sharf shlita in Sukka mobile at chabad of India

 

 

  

 

 

 

הרב יואל קפלין שליט"א השוחט של בית חב"ד הודו.

Rabbi Yoel Kaplin shlita the Shohat of Chabad of India

 

 

 

 

 

הרב שמואל שארף שליט"א נותן חלות לאנשי הבטחון בבית חב"ד הודו.ר" אייל אלימלך שליט"א

Rabbi Shmuel Sharf slita give Challas to  security personnel at the Chabad of India

 

 

 

 

 

הרב אשכנזי שליט"א מוסר שיעור תניא בבית חב"ד הודו.

Rabbi Ashkenazi shlita gives a Tanya lesson at chabad of India

 

 

 

 

 

 

הרב שמשון גולדשטיין שליט"א בהדלקת נר חנוכה בבית חב"ד הודו.

Rabbi Shimshon Goldshtein lighting the Chanuka Menorah at chabad of India

 

 

 

 

 

 

 

ריקשת המבצעים בבית חב"ד הודו.

 The Mizhvah Riksha at chabad of India

 

 

 

 

 

 

אלף ספרי תניא שנדפסו בבית חב"ד הודו.

  A thousand Tanya's books printed in  Chabad of India

 

 

 

 

 

הרב בזנסון שליט"א בבית חב"ד הודו.

 Rabbi Bezenson Shlita in Chabad of India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתונת הרב שמוליק שארף

גלריית תמונות מחתונת הרב שמוליק שארף שנערכה ביום שלישי ג' כסלו תשע"ה. הרב שארף שיכל את אשתו מירה רות שארף הי"ד במבצע 'עמוד ענן'.

תשרי תשע"ה בבית חב"ד פושקר

גלריית תמונות מחודש תשרי תשע"ה בבית חב"ד הודו פושקר בניהולו של הרב שמשון גולדשטיין.

חגיגות ל"ג בעומר תשע"ד

חגיגות ל"ג בעומר בבית חב"ד הודו תשע"ד, המדורות והתהלוכות כפי שהנהיג הרבי מליובאוויטש שבכל מקום ומקום יערכו תהלוכות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ולהגביר את ה'אהבת ישראל' שבנו לקירוב הגאולה.

גלריית תמונות מפעילות חנוכה תשע"ד

גלריית תמונות מפעילות חנוכה בבית חב"ד הודו, בית חב"ד הודו דלהי, בית חב"ד הודו פונה, בית חב"ד הודו פושקר. פעילות חנוכה תשע"ד

גלריית תמונות מחגי תשרי תשע"ד

גלריית תמונות מחגי תשרי תשע"ד 2013 בבתי חב"ד הודו. בית חב"ד הודו דלהי, בית חב"ד הודו קוצ'ין, בית חב"ד הודו פונה, בית חב"ד הודו גוקארנה, בית חב"ד הודו פושקר, בית חב"ד הודו מנלי, בית חב"ד הודו קסול.

גלריית תמונות מערב ר"ה תשע"ד

גלריית תמונות מההכנות לסדר ראש השנה תשע"ד בבתי חב"ד הודו בערים: דלהי, קסול, מנאלי, פושקר, קוצ'ין וכו'. בית חב"ד הודו מקיים ארוחות חג ושבת מידי שנה בשנה כמיטב המסורת

גלרייה מחנוכה תשע"ג בניו דלהי

גלריית תמונות מפעילות חנוכה בבית חב"ד הודו בניו דלהי על ידי השליחים הנמרצים והמסורים הרב עקיבא סודרי ורעייתו, התמים חיליק מעטוף והרב שניאור קופצ'יק ורעייתו. הפעילות לעילוי נשמת מירה רות שארף הי"ד.

חנוכה בפיליפינים

גלריית תמונות מפעילות חנוכה תשע"ג במדינת פיליפינים על ידי שליח הרבי הרב יוסי ורעייתו תפארת לוי.
מספר עמודים: 3
הקודם    1  2  3   הבא   

Go Back  Print  Send Page     
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים