עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> במדבר >> פרשת מסעי >> תפקיד הנשיא
 
 
תפקיד הנשיא


 "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ  אלעזר הכהן..."(לד',יז')

מפרש רש"י המילה "לכם" הכוונה בשבילכם. כל נשיא שבט אחראי לשבט שלו. כל נשיא מחלק את נחלת שבטו, חלק לכל משפחה, ובורר לכל אחד חלק הגון.

תפקידו של הנשיא לדאוג לצרכי בני שבטו, ותפקיד זה מוטל עליו משני כיוונים.

מצד בני ישראל הוא שליחם של בני שבטו, וממונה לעסוק בצרכי הציבור שלהם. כאשר מבצע הנשיא פעולה כלשהי במסגרת תפקידו, הרי זה כאילו בצעו אותה כל בני שבטו – שולחיו. אומנם למעשה הוא שביצע את הפעולה, אך היא נחשבת כאילו נעשתה על ידי בני שבטו. תפקידו של הנשיא לפעול למען הכלל, לדאוג לצרכי הציבור כולו.

הנשיא אחראי לבני עמו גם מצד מינויו על ידי אלוקים – כשם שמשה נתמנה מאלוקים לראש ונשיא של כל עם ישראל, כך נשיא וראש פרטי של כל שבט נתמנה מאלוקים על ידי משה רבינו.

על הנשיא לדאוג לכל אחד ואחד בפרט, הוא אינו עוסק רק בעינייני הכלל, אלא דואג לצרכיו של כל יחיד, של כל פרט.

מכאן נלמדת הוראה לכל נשיא, כולל נשיא משפחה שהוא ראש המשפחה, או נשיא מוסד או קהילה: הנשיא אינו דואג אך ורק לטובת הציבור, אלא אף לכל פרט. הוא בורר לכל אחד חלק הגון. הנשיא מתעמק במצבו של היחיד, מעריך את תכונותיו, יודע מה טוב ורצוי עבורו, וזהו החלק שהוא בורר לו. כאשר הנשיא מטיל תפקיד על אחד מבני שבטו אין זה רק לתועלת הכלל, אלא אף לטובתו הפרטית של מבצע התפקיד. זהו "חלק הגון" לגביו.

ובנוגע אלינו, הרבי, נשיא דורנו מורה לכל אחד מאתנו דרך סלולה. הרבי מדריך אותנו לעסוק בהפצת המעיינות חוצה, מעיינות התורה והחסידות – זהו תפקידו של כל אחד בדורנו זה. אם מישהו מפקפק מדוע עליו לצאת החוצה כשיש לו אפשרות להיסגר בארבע אמות של תורה ותפילה, עליו לזכור כי התפקיד שמטיל נשיא הדור אינו רק חובת השעה בשל מצב הדור, אלא זוהי טובתו האישית של העוסק בהפצה עצמו. מילוי הוראותיו של הרבי אינו ויתור על טובתינו האישית למען הכלל, אלא זוהי טובתינו שלנו, זהו "חלק הגון" שהרבי שליט"א מלך המשיח בורר במיוחד עבורינו.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים