עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> דברים >> פרשת ואתחנן >> שבת נחמו
 
שבת נחמו


שבת פרשת ואתחנן, "שבת נחמו", חלה בסמיכות ל-ט"ו באב, שעליו נאמר: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב..."

השל"ה כותב, שלמועדים של כל השנה, יש שייכות לפרשיות שקוראים באותו שבוע.
מהו הקשר בין ט"ו באב לפרשת ואתחנן ולהפטרה: "נחמו נחמו עמי?"

גדולתו של ט"ו באב היא העליה שלאחר הירידה. האירוע המשמח הראשון שקרה בט"ו באב הוא, שהתברר כי בטלה הגזירה של מתי המדבר. כשעם ישראל היו במדבר וחטאו בחטא המרגלים שקרה בתשעה באב, מידי שנה בשנה במשך 40 שנה היו מתים אותו הדור ביום תשעה באב, ובשנה האחרונה בשנת הארבעים לא מתו. בתחילה עם ישראל חשבו שטעו בחישובם ואותו היום הוא לא תשעה באב, אך בט"ו באב הוסר הספק מפני שראו את הירח במילואו וזה אומר שזה אמצע החודש – דהיינו ט"ו באב. ואז הבינו בני ישראל שעונשם נגמר, ועל כן זהו יום טוב.

כך גם לגבי גזירת החורבן והגלות של תשעה באב, יום שבו נקבעה "בכיה לדורות". כמו שביום ט"ו התברר שבטל העונש במדבר, כך יתברר שגזירת החורבן והגלות של תשעה באב – יום החורבן, לא באו אלא לצורך הגאולה.

דבר זה מודגש בשבת זו הסמוכה לט"ו באב.

הפטרת השבוע, "נחמו נחמו עמי", הראשונה בסדרת "שבע דנחמתא" (שבע שבועות עד ראש השנה שההפטרות עוסקות בנחמת עם ישראל), מבשרת על התחלת הגאולה.

פרשת השבוע, פרשת ואתחנן, נפתחת בתפילתו של משה רבנו להיכנס לארץ: "ואתחנן אל ה'... ואראה את הארץ הטובה". אילו היה נכנס משה לארץ, מנחיל אותה לבני ישראל ובונה את בית המקדש, לא היה המקדש נחרב לעולם. היה זה מקדש נצחי כמו בית המקדש השלישי שיבנה לעתיד לבוא תכף ומיד ממש. פרשת ואתחנן מדגישה את ענין הגאולה הנצחית והשלימה.

פרשת ואתחנן קשורה להפטרת נחמו ולט"ו באב. כולם עוסקים בעליה הגדולה שלאחר הירידה של תשעה באב, הגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.הרבי שליט"א


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים