עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> דברים >> פרשת דברים >> שבת חזון
 

 
שבת חזון


נחלתם של גד וראובן וחצי מנשה/ציירה:אהובה קליין©

שבת זו, שבת שלפני תשעה באב נקראת שבת חזון על שם ההפטרה שקוראים: "חזון ישעיהו בן אמוץ..." וכן מלשון חזון – ראיה, לכל יהודי מראים לנשמתו בשבת זו את בית המקדש, כדי לעורר את הכמיהה לגאולה.
 

את פרשת דברים קוראים תמיד בשבת שלפני תשעה באב, "שבת חזון". יש בפרשה רמזים רבים הקשורים לתשעה באב. אחד מהם הוא אזכורו של חטא המרגלים, בתוכחתו של משה רבנו לעם ישראל, שכן הלילה שבו בכו בני ישראל בעקבות דברי המרגלים היה תשעה באב, שנעשה בעקבות זאת ליום של בכייה לדורות.

כאשר משה מזכיר את החטא הזה הוא אומר: "ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים". כלומר בני ישראל טענו שאלוקים שונא אותם, כביכול. בגלל טענת ה"שנאה" הזאת נגזר עלינו לומר בלילה הזה את מגילת איכה, שנפתחת במילים: "איכה ישבה בדד העיר" – ראשי תיבות איבה.

משה רבינו אומר כאן דבר שאינו מופיע בתיאור חטא המרגלים בספר במדבר. שם מסופר כי העם בכה למשפחותיו והתלונן ש"אלוקים מביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב", טענה שנבעה מחוסר אמונה ביכולת אלוקים. אולם כאן מוסיף משה, שבני ישראל טענו אז שאלוקים, כביכול, שונא אותם.

עוד אומר משה: "ותרגנו באוהליכם". כלומר, נוסף על הטענות הגלויות, שמפורטות בספר במדבר, התכנסו בני ישראל באוהליהם וריננו על אלוקים. מה היו רגינותיהם? מביא רש"י, בשם המדרש, שהם רגנו על עצם העובדה שאלוקים הוציאם ממצרים, אשר אדמתה שותה ממי הנילוס, והוא מביאם לארץ ישראל שנזקקת לחסדי הגשמים.

שני הדברים גם יחד – הטענה שאלוקים שונא את ישראל ושמצרים טובה יותר מארץ ישראל, הן, כמובן, טענות שקריות. גלוי וידוע שאלוקים אוהב את עם ישראל, אהבה שבאה לידי ביטוי בניסים הגדולים שעשה להם במצרים, בים סוף ובמדבר.

כמו כן ברור שברכת הגשמים עולה עשרת מונים על ברכת הנילוס. שהרי את מי הנילוס יש להביא אל השדות, ואם השדה גבוה מגובה פני המים, יש להעלותם לשם בדליים. וכך אומר אלוקים: שארץ ישראל "לא כארץ מצרים היא... והשקת ברגלך", אלא, "למטר השמים תשתה מים". כלומר, ברור לכל שהגשמים הם ברכה גדולה יותר ממי הנהר.

לכן לא נתפרשו הטענות הללו בספר במדבר, שכן טענות של שקר לא יכלו בני ישראל לטעון בגלוי. כאן מגלה משה רבנו את הדברים שנאמרו בסתר – "ותרגנו באוהליכם". שם בתוך האוהלים, רגנו בני ישראל ודיברו לשון הרע על אלוקים ועל הארץ.

אך האמת היא , כמובן, שאלוקים אוהב את עם ישראל אפילו כשהם רוטנים ורוגזים נגדו. וכפי שמדגיש רש"י: "והוא היה אוהב אתכם". אהבה זו מודגשת דוקא בשבת שלפני תשעה באב, כדי לתת חיזוק ונחמה לעם ישראל בימים אלה ותקווה לגאולה האמיתית והשלימה.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים