עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> בראשית >> פרשת וירא
 

 
פרשת וירא

פרשת וירא
אברהם ממתין לאורחים בפתח האהל /ציירה: אהובה קליין©

"ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו... ותאמר שרה... מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה... ויעש אברהם משתה גדול" (כא', ה'-ח').

שואל על כך רשי", בפירושו על התורה: "מהו "בנים" לשון רבים?" ומתרץ: "ביום המשתה הביאו השרות בניהן עימהן והניקה אותם. שהיו אומרות: לא ילדה שרה, אלא אסופי הביאו מן השוק", על ידי הנקה זו הוכיחה להן שרה כי היא זו שילדה את יצחק. ורש"י מוסיף ואומר: "והיא הניקה את כולם".

תמוה: כדי להסיר את פקפוקיהם של הבריות הלא די היה בכך שיווכחו כי היא מניקה את בנה יצחק, ומדוע הניקה את כולם?

וההסבר: חיי עם ישראל הם תכלית בריאת העולם כולו. לכן, לאחר לידת עם ישראל ונתינת התורה, לא יתכן ציווי כלשהו מאלוקים לאנושות כולה שלא באמצעות התורה וישראל. קיום שבע מצוות בני נח על ידי אומות העולם עובר דרך עם ישראל: בני ישראל הם אלה שעליהם לכוף את כל באי העולם לקיים את שבע המצוות שלהם, ועליהם לקיים אותן מפני שכך אלוקים ציוה בתורה!

ראשית יצירת עם ישראל החלה בלידתו של יצחק להוריו אברהם ושרה, כמו שנאמר: "כי ביצחק יקרא לך זרע". לפיכך, כבר באותו רגע החלה להיות ניכרת השפעת עם ישראל על הבריאה כולה. מכאן התשובה לשאלה: ביום הולדת יצחק, השפיע הנס שנעשה לשרה גם על אומות העולם. היה זה יום של שפע ניסים וברכות לכל האומות, דבר שהתבטא בין השאר בכך ששרה, האם היהודיה, העניקה משפע חלבה גם לבני אומות העולם. לכן גם בלשון רש"י: "הרבה עקרות נפקדו עימה, הרבה חולים נרפאו בו ביום, הרבה תפילות נענו עימה ורוב שחוק היה בעולם". בכך הרגישו כל אומות העולם שעם ישראל הוא העם הנבחר, והוא מהווה מקור להשפעת הברכה גם עבורם.

זו גם הסיבה לכך שסמוך ללידת יצחק השתנה שמה מ"שרי" ל"שרה", משמעות השם "שרה" היא: "שתהא שרה על הכל" (רש"י), לא רק שרה ומושלת בבני עמה אלא "שרה" ומלכה גם על כל האומות.

לפעולותיה של שרה בקרב אומות העולם הייתה מעלה על פעולותיו של אברהם. בעוד שאברהם היה עושה פעולות מיוחדות להביא את דבר האלוקים לאומות, נשאה עבודתה של שרה אופי שונה. היא, בעצם לא עשתה דברים מסוימים בכוונה להשפיע על אומות העולם, אלא על ידי שאירע לה בעצמה נס, התגלה ממילא בעולם כוחו של אלוקים המפליא לעשות, וכאמור: "הרבה עקרות נפקדו עימה... הרבה חולים נתרפאו...", וכולם ראו בזכותה בגלוי את אור האלוקים.

כאן אנו מגיעים לנושא הגאולה: כאשר יבוא המשיח תתגלה לעין כל מעלתו של עם ישראל. צורת השפעתו על אומות העולם ידמה לצורת השפעתה של שרה אמנו – ללא כל מאמץ, אלא בדרך ממילא. וכך נאמר בנביא: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש הרים... ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים... אל בית אלוקי יעקב".


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים