עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> סיפורים >> סיפורי צדיקים >> עונשו של מסית
 

 
עונשו של מסית


 
בעיר ענגול שבטורקיה היו שני אחים צדיקים: רבי חיים יושע זצ"ל שכיהן כרב העיר ורבי משה יושע זצ"ל שהיה אב בית הדין. הם חיו בתקופת הסולטן מחמוד, ליהודים היה מחסור בכסף, אך היו מצטיינים בתורה וביראת שמים.

הפחה של העיר היה אוהב יהודים ומטיב איתם, אך לדאבון לב נתיניו לא היו לו ילדים. המשנה של הפחה היה שונא יהודים מושבע, חרה לו יחסו הטוב של הפחה כלפי היהודים ותמיד חיפש דרכים כיצד להרע ליהודים. והנה נצנץ רעיון שטני בראשו. הוא פנה אל הפחה: "אני חס עליך, בראותי את צערך הרב וכספך הרב שאתה מוזיל על רופאים, כדי שיהיה לך בן. תצווה על היהודים שיתפללו עליך, והיה אם תפילתם לא תתקבל גרש אותם מהעיר". שמע זאת הפחה והדברים התקבלו על ליבו. מיד ציוה לקרוא לרב רבי חיים יושע וציוה עליו להתפלל עבורו שיפקד בבן, ועוד הוסיף ואמר שאם תוך שנה תפילתו לא תתקבל והוא לא יפקד, הוא יגרש את כל היהודים מהעיר ויחרים את כל רכושם. הרב בשמעו את דברי הפחה, פחד מאוד ופנה להתייעץ עם אחיו. בתום ההתייעצות, הוחלט לערוך שאלת חלום. לאחר שלושה ימים של תפילות ותעניות נודע להם מהשמים על ידי חלום שתפילתם התקבלה ובעוד שנה יוולד לפחה בן.

כעבור שנה נולד במזל טוב בן לפחה. הפחה שמח מאוד וערך סעודה גדולה והזמין את כל נכבדי העיר, שרים וגם את הרב של היהודים. המשנה כעס מאוד בליבו על הכבוד שהפחה חלק לרב היהודים, אך שמר את הדבר בליבו.

חלפו שנים והילד גדל ובגר והגיע לגיל 17. הוא הבחין בדבר מאוד תמוה, השרים הראו כלפיו חיבה יתירה יותר מאשר הוריו מראים לו. ואז החליט לבחון את השרים, מה עשה? באמצע הלילה הוא קם והתלבש כמו עני המחזר על פתחים, יצא מביתו והתחיל לחיות כמו קבצן רחוב ולן ברחובות.

בבוקר, אביו הפחה גילה שבנו נעלם, מיד נערכו חיפושים בכל העיר, אך כל המחפשים העלו חרס בידם. החיפושים נמשכו מספר ימים, אך בן הפחה לא נמצא. הפחה בכה והצטער על העלמות בנו. המשנה בראותו את הפחה במצב זה, "יעץ" לו שוב להיעזר בתפילת הרב. ואכן, הפחה קרא מיד לרב וביקש ממנו שיתפלל שבנו יימצא בריא ושלם, והיה אם תוך שבוע הבן לא יימצא, הוא יצווה על פוגרום על כל היהודים.

הרב נבהל מאוד, ומיד פנה בתחינה ובתחנונים ובתעניות שיודיעו לו מהשמים היכן בן הפחה נמצא? ושוב על ידי שאלת חלום, הודיעו לו מהשמים שבן הפחה מסתובב בין הקבצנים. מיד הלך הרב לפחה וסיפר לו שבנו נמצא בין  הקבצנים. הפחה ציוה מיד לערוך עוצר על כל מבואות העיר ושלח פלוגות חיילים לכל הרחובות, אין יוצא ואין בא. החיילים חיפשו בכל מקום ואספו את כל הקבצנים למקום אחד, והעמידו אותם לפני הפחה.

הפחה עבר בין כל הקבצנים ושאל אותם לשמם וכתובתם. כשהגיע לבנו, הוא מיד זיהה אותו, הוא חיבק ונישק אותו ודמעות גיל עמדו בעיניו. לאחר שנרגעו פנה אליו אביו ושאל אותו: "מדוע כך ציערת אותי לא אכלתי ולא ישנתי מרוב דאגה וצער?" אמר לו הבן: "אבא, תאמר לי את האמת, מי גילה לך היכן אני?" ואני אומר לך גם את האמת. ענה לו הפחה: "המשנה שלי יעץ לי לפנות לרב של היהודים שיתפלל עליך ויגלה ליה היכן אתה, וכך עשיתי". ואז סיפר לו הבן: "אבא, תדע לך שהמשנה הוא איש רע מעללים, עיצותיו הם לא לטובתך. התחפשתי בכוונה לקבצן כדי לרגל אחרי המשנה והשרים וגם אחרי היהודים. גיליתי שהיהודים הם אנשים טובים ואמינים ומגיע להם הרבה טובות, ואילו המשנה חותר תחתיך".

הפחה הקשיב לבנו בפה פעור, ומיד שלח פלוגת חיילים לבית המשנה. ואכן המשנה נתפס כשהוא כותב מכתב לשולטן על כך שהפחה מרד בו. החיילים מיד אסרוהו, ובלי משפט תלו אותו במרכז העיר. "כן יאבדו כל אוייבך ה'"

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים