עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> שמות >> פרשת פקודי >> משכן לאלוקים
 
 
משכן לאלוקים


פרשתנו מספרת על הקמת המשכן בפועל על ידי משה רבנו ועל הכנסת כלי הקודש לתוכו. בכך התמלא רצונו של האלוקים, שיהיה כאן בארץ משכן לקדושתו.

על הפסוק (בתהילים) "זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איוויתיה" מובאות בזוהר שלוש דעות: האחת, ארון הקודש אמר זאת, כשהגיע למקומו, בבית המקדש בירושלים, על אבן השתייה. השנייה, כנסת ישראל אמרה זאת, כשהושלמה בניית בית המקדש והצבת הארון במקומו. השלישית, אלוקים אמר זאת על עם ישראל, כאשר הוא ממלא את רצון האלוקים (שאז אלוקים יושב על כיסאו, חס על עולמו, ומרעיף ברכה, שלום וחביבות, ואומר: "זאת מנוחתי עדי עד").

שלוש הדעות הללו משקפות שלוש גישות בשאלה מהו עניינם העיקרי של המשכן והמקדש. לפי הדעה הראשונה, עיקר הצורך במקדש הוא שיהיה "מקום מנוחת השכינה שהוא הארון", ולכן כשהגיע ארון הקודש למקומו, אמר "זאת מנוחתי".

לפי הדעה השנייה, העיקר הוא שיהיה לעם ישראל מקום קבוע לעבוד את האלוקים, ולכן אמרה זאת כנסת ישראל.

לפי הדעה השלישית, עיקר עניינו של המשכן הוא "ושכנתי בתוכם", שהשכינה שורה בישראל, ולכן אמר אלוקים "זאת מנוחתי".

מאחר ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים" (ובמיוחד שהדעות הללו מופיעות בזוהר, שאין בו מחלוקת), יש לומר ששלוש הדעות הללו מדברות על שלושה זמנים שונים: א) תקופת המשכן; ב) ימות בית המקדש הראשון והשני; ג) זמן הגאולה, כשיוקם בית המקדש השלישי.

מנוחת הארון הייתה במשכן. הוא נבנה לצורך המשכן, ושכן בו כל משך קיומו. לעומת זאת, בבית המקדש לא הייתה מנוחת הארון, שכן בסוף ימות בית המקדש הראשון הוא נגנז, ובבית המקדש השני הוא לא היה כלל.
מנוחת עם ישראל הייתה בזמן בית המקדש, כאשר נבנה בית קבוע להשראת השכינה. קודם לכן נדד משכן השכינה ממקום למקום (ולכן המשכן נקרא אוהל, שכן לא הייתה בו קביעות ומנוחה), ורק כשנבנה בית המקדש בירושלים הגיעו בני ישראל אל המנוחה ואל הנחלה.

המנוחה של אלוקים תהיה בזמן הגאולה, בבית המקדש השלישי. בזמן ההוא ימלאו בני ישראל בשלמות את רצונו של אלוקים, ובית המקדש יהיה בית נצחי, שיעמוד לעד ולא יילקח עוד מעם ישראל. לכן על הזמן הזה אומר אלוקים על כנסת ישראל – "זאת מנוחתי עדי עד", שכן אז תהיה השראתו של אלוקים על ישראל באופן של "מנוחתי עדי עד", מנוחה ונחלה נצחית בגלוי.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים