עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> דברים >> פרשת שופטים >> מלך = לב
 

 
מלך = לב
 

 
"שום תשים עליך מלך". (יז', טו')

אחת המצוות המצוינות בפרשתנו היא מצוות מינוי מלך. אלוקים מצווה את עם ישראל למנות לו מלך, ובהמשך מפורטות מצוות ואזהרות הקשורות במלך. מה עיניינו של מלך? אומר הרמב"ם, שהמלך "ליבו שהוא לב כל קהל ישראל". כלומר, המלך נמשל ללב.

מדוע בחר הרמב"ם להמשיל את המלך דוקא ללב ולא למוח? נכון שהלב מזרים את דם החיים לכל איברי הגוף, אבל הלב רק מחיה אותם, ואילו מי שמנהיג את האיברים ושולט בהם הוא המוח. לכאורה היה ראוי להמשיל את המלך למוח. שכן גם המלך מנהיג את העם, כשם שהמוח מנהיג את איברי הגוף.

ואכן, יש בעם ישראל תפקיד שנמשל למוח. זה הנשיא. נשיא הדור מכונה במדרש "ראש הדור". הנשיא הוא, בפשטות, נשיא הסנהדרין, והוא מייצג את הסמכות הרוחנית העליונה.
המלך והנשיא חלוקים זה מזה בתפקידם וגם בהלכות הקשורות בהם. למשל, "נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול – מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול". תפקידו של המלך – "לעשות משפט ומלחמות". הוא משליט את משפטי התורה על העם, ובשעת הצורך מוביל אותו למלחמה. הנשיא עיניינו – לפסוק את הדין ולהורות את דיני התורה לכל העם. זה תפקידה של הסנהדרין, "עמודי ההוראה ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל".

מהותם זו של המלך והנשיא מסביר מדוע נמשל המלך ללב והנשיא למוח. המאפיין את הלב, שהוא פועם תמיד ומזרים דם לאיברי הגוף. לא יתכן שהלב יעצור את פעולתו ויתרכז בעצמו. לעומת זאת, המוח, אף שהוא מנהיג את כל הגוף, אין הוא חייב לעסוק ללא הרף בהפעלת האיברים, והוא יכול להתנתק מהם ולעסוק בעיניים של מחשבה והתבוננות, שאינם קשורים לאיברי הגוף כלל.

המלך נמשל ללב, שכן זה כל עיניינו – שהוא מנהיג את העם. אין המלך יכול להתנתק מן העם ולו לרגע אחד, כשם שהלב אינו יכול לחדול מלהזרים דם לגוף. לעומת זאת, נשיא, אף שגם הוא מלמד את העם ומורה לו את דרכו, יש לו מציאות משל עצמו, שאינה קשורה בהכרח לעם.

חלוקת תפקידים זו קיימת בכללות בין המלך ובין הנשיא, אולם יש שהם משתלבים יחדיו. כך היה אצל משה רבינו, שמצד אחד הנהיג את עם ישראל בהנהגה של מלך, ומצד שני היה נשיא שלימד את כל העם תורה. הוא היה גם הלב של כל ישראל וגם הראש והמוח של כל העם.

וכך יהיה גם במלך המשיח, שיתגלה בקרוב ממש. מצד אחד הוא יהיה מלך – "מלך המשיח", ובה בשעה יהיה נשיא – "ודוד עבדי נשיא להם לעולם". הוא ינהיג את העם בתכלית השלימות של מלך, ועם זה יהיה נשיא ורב, שילמד תורה את כל העם כולו.שהרי הרבי שליט"א הוא מלך המשיח וגם הנשיא של דורינו הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים