עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> סיפורים >> סיפורי חז"ל ותלמוד >> מחצית השדה לצדקה
 

 
מחצית השדה  - לצדקה


 
איש טוב לב ושמו אבא יודן גר בעיר אנטיוכיה. רגיל היה להרבות במתן צדקה לעניים, ולפרנס את תלמידי החכמים העוסקים בתורה, ואת כל מעשיו הטובים עשה בסבר פנים יפות ובשמחה.

והנה, התרגשה צרה על אבא יודן: הוא ירד מנכסיו וכל כספו אבד לו. נאלץ איפוא למכור את שדותיו כדי לקנות אוכל לבני ביתו. שדה אחר שדה מכר, עד כי נותר ברשותו שדה אחד בלבד.

באחד הימים הגיעו לעיר אנטיוכיה שלושה חכמים מופלגים: רבי אליעזר, ורבי יהושע ורבי עקיבא. באו השלושה לאסוף כסף לצדקה בעבור העניים.

נודע דבר בואם לרבי יודן – ופניו קדרו. מה הצטער כי אין בידו כסף לתרום להם לצדקה! שב איפוא לביתו עצוב ומדוכא. ראתה אשתו את פניו הנפולות ושאלה : "מה אירע לך? האם אתה חולה?"

סיפר לה רבי יודן: "שלושה מחכמי ישראל הגדולים באו לעירנו לאסוף כסף לצדקה. ומה אוכל לתת להם. ובידי אין פרוטה?"

עתה קדרו גם פניה של האישה. גם היא הצטערה, שהפעם לא יוכלו לקיים את המצווה החשובה. היא חשבה מעט, ולבסוף אמרה: "הרי נותר לנו שדה אחד. לך למכור מחצית ממנו, ואת הכסף שתקבל בעבורו ניתן לחכמים".

"הו! איזו עיצה טובה!" שמח רב יודן ויצא מהבית. מכר את מחצית השדה, ואת הכסף שקיבל תמורתו – מסר בשמחה רבה לשלושת החכמים.

לאותם חכמים נודע, כי רבי יודן ירד מנכסיו, ועכשיו – בחכמתם הרבה – הבינו כיצד הגיע לידיו הכסף שמסר להם. רשמו החכמים את תרומתו בראש הרשימה, והתפללו ל-ה', שיעזור במהרה לרבי יודן הצדיק. את הכסף חילקו, כמובן, בין העניים.

נותרה לרבי יודן מחצית השדה. באחד הימים יצא לחרוש אותו. משכה פרתו היחידה את המחרישה, והנה – שוד ושבר! בור נפער לרגלי הפרה, וזו צנחה פנימה, ורגלה נשברה.

הצטער רבי יודן. גם בפרתו היחידה לא יוכל עתה להיעזר בחרישת השדה, ומה יעשה? הוא ירד לבור כדי לחלץ את הפרה המסכנה, והנה – מה רואות עיניו? בתוך הבור השחור מונח משהו נוצץ ומבריק! התקרב, ועיניו נפערו לרוחה: אוצר היה מונח בבור, הבור היה מלא בגושי זהב טהור.

שמח רבי יודן: "מאת ה' הייתה זאת! הן הקדוש ברוך הוא מסובב הכל לטובה!"

בכספי האוצר שב וקנה רבי יודן את השדות שמכר לפני זמן מה, הוא קנה גם פרות, עיזים וכבשים – ורכושו גדל ורב.

כעבור זמן שוב הגיעו שלושת החכמים לעיר אנטיוכיה. "מה שלום רבי יודן?" התעניניו אצל מכריו, "מה מעשיו?"

השיבו האנשים: "אבא יודן? – יש לו עבדים ושפחות, בתים ושדות, פרות ועיזים וכבשים. איש גדול ועשיר הוא עד מאוד!"

כשנודע לרבי יודן דבר בואם של החכמים, בא והזמינם לביתו, ושם קבלם מתוך שמחה והודיה ל-ה' על הטוב אשר נתן לו, בזכות מצות הצדקה שקיים.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים