עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> חגים ומועדים >> ל"ג בעומר
 

 
ל"ג בעומר
 

 
יום ל"ג בעומר מרומז בתהילים בפסוק: "גל עיני ואביטה נפלאות תורתיך". גל בהיפוך אותיות זה ל"ג. גל עיני פירושו תגלה לעיניי את הנפלאות שבתורה.

איך פסוק זה מתקשר לל"ג בעומר?

ל"ג בעומר הוא יום ההסתלקות – פטירה של רבי שמעון בר יוחאי. וכידוע ביום פטירתו אסף רבי שמעון את כל תלמידיו וגילה להם סודות התורה, מה שלא גילה להם כל חייו. הסודות שהוא גילה היו מאוד מיוחדים וכל ימיו חשש לגלותם. ואחרי שהוא גילה את הסודות לתלמידיו זה נודע לכלל עם ישראל.

בכל שנה בל"ג בעומר חוזר וניעור הגילוי שהיה בל"ג בעומר בפעם הראשונה – גילוי פנימיות התורה, הקבלה.

גל עיני – גילוי הפנימיות שבתורה כדי לראות את הפלא שבתורה. ולכן עלינו לשמוח ביום זה למרות שזהו יום פטירה של צדיק – רבי שמעון בר יוחאי. לכאורה יום פטירה הוא יום עצוב, אך כאן אנו שמחים, מדוע?

מפני שיחד עם פטירת הצדיק נגלו לנו סודות התורה. במשך חייו רבי שמעון לא יכל לגלות סודות אלו כי לא נתנו לו רשות מהשמים, ורק ביום פטירתו התירו לו לגלות סודות אלו.

רבי שמעון בר יוחאי בעצמו ציוה לשמוח ביום זה. ידוע הסיפור על אחד מתלמידיו של האר"י ז"ל שהיה אומר תחנון ביום ל"ג בעומר. רבי שמעון הקפיד עליו ונפטר בנו של אותו תלמיד. התלמיד בא לפני רבו האר"י בשאלה:מדוע נפטר בנו? סיפר לו האר"י שזו הקפדה של רבי שמעון בר יוחאי, על כך שאמר תחנון ביום ל"ג בעומר – יום שמחתו.

מכאן אנו לומדים כמה חשוב לשמוח ביום זה. בנוסף יום זה הוא יום סגולה, לכן ביום זה נוסיף בשמחה ובתפילה ובקשה חגאולה תיכף ומיד ממש.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים