עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> ויקרא >> פרשת שמיני >> כשרות המאכלים
 

כשרות המאכלים


 
"דברו אל בני ישראל לאמור זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה... כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה... את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת..." (יא', א'-י').

התורה בפרשתנו מדריכה אותנו כיצד לזהות את החיות והדגים הכשרים למאכל. לגבי החיות הכלל הוא: כל חיה שיש לה את כל שלושת הסימנים הבאים היא כשרה. והסימנים הם:
  1. מפריסה פרסה – שהפרסה של החיה היא סדוקה.
  2. שוסעת שסע – הפרסה צריכה להיות חתוכה ופתוחה לגמרי גם מאחורה ולא רק סדוקה.
  3. מעלת גרה – שיש לחיה שני קיבות והאוכל נכנס לקיבה אחת ואחר כך יוצא, והחיה לועסת שוב ומתעכל בקיבה השניה.
בהמשך הפסוקים אנו קוראים על חיות מסוימות שיש להן רק סימן טהרה אחד, והתורה מונה אותן במדויק ואוסרת על אכילתן. הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות נותן לנו כלל: כל חיה שהיא מעלה גרה היא גם מפריסה פרסה וכן להיפך, חוץ מארבע החיות שהתורה מונה והם: גמל, חזיר, ארנבת ושפן.

וכי איך ידעו משה רבינו והרמב"ם את הכלל הזה, וכי הם בדקו מדעית את כל החיות והבהמות בכל הג'ונגלים בעולם? הרי הם חיו הרבה שנים לפני שגילו את אמריקה ואוסטרליה ושם נגלו חיות חדשות שלא היו מוכרות עד אז, וגם ביניהן לא נמצאה חיה שסותרת את הכלל הזה, הכיצד?

בנוסף לכך חז"ל אומרים לנו בקשר לדגים, כל דג שיש לו קשקשת יש לו גם סנפיר. הם גם מוסיפים ואומרים לנו דבר מאוד מעניין: חלב בהמה טמאה אינו יכול להתגבן – דהיינו להיהפך לגבינה. גבינה אפשר להכין רק מחלב בהמה טהורה. ואם יערבבו חלב בהמה טהורה עם חלב בהמה טמאה על מנת להכין גבינה – חלב הבהמה הטהורה יתגבן וחלב הבהמה הטמאה יופרש החוצה מהגבינה".

דברים אלו מחדדים את השאלה שנשאלה, כיצד ידעו חז"ל את התופעה הזו וכי הם בדקו זאת מדעית?!

את התשובה לתמיהות אלו אמרו חז"ל: "אסתכל באורייתא וברא עלמא". פירוש הדבר שלפני בריאת העולם אלוקים הסתכל בתורה ולפי התורה הוא ברא את העולם. התורה היא בעצם המרשם לבריאת העולם. אפילו בדורנו שהמדע מאוד מפותח, המדע עוד לא מצא אקסיומה שתסתור את דברי התורה ודברי חז"ל.
 

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים