עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תאריכים מיוחדים >> י"ז בתמוז
 

י"ז בתמוז
 

יום ראשון 5 ביולי 2015 יחול יום י"ח בתמוז, יום צום שנדחה מיום י"ז בתמוז. 
בי"ז בתמוז ארעו 5 מאורעות עצובים במהלך ההסטוריה היהודית:

 
  • נבקעו חומות ירושלים והאויב הרומאי נכנס לתוכה.
  • נשברו הלוחות (כשמשה רבינו ירד מהר סיני וגילה את חטא העגל רפו ידיו והלוחות נשמטו).
  • הפסיקו להקריב את קרבן התמיד בבית המקדש, עקב חסר בבהמות.
  • פסל הוצב בהיכל בית המקדש.
  • המצביא הרומאי אפוסטמוס שרף ספר תורה, אקט שהיווה תקדים לשריפת ספרי תורה בהמשך.
עקב מאורעות אלו, ובעיקרם בקיעת חומות ירושלים שמהווים את תחילת החורבן נקבע יום זה כיום צום ועצב לכל הדורות, עד כי יבוא גואל במהרה בימינו.
ירושלים ובית המקדש נחרבו עקב שנאת חינם שהייתה בקרב ישראל בתקופת בית שני.
הגמרא מספרת לנו: עשיר אחד ערך סעודה גדולה בביתו, בסעודה השתתפו כל נכבדי וחכמי ירושלים. העשיר קרא לעבדו וביקש ממנו להזמין לסעודה את חברו קמצא, אך העבד התבלבל והזמין לסעודה את שונאו של העשיר ששמו היה בר קמצא...  
כשהבחין העשיר  בשונאו, בר קמצא, חמתו בערה בו להשחית, וביקש מבר קמצא לעזוב מיד את ביתו. בר קמצא נפגע מאוד וביקש מהעשיר להישאר ובתמורה הוא ישלם את כל עלות הסעודה של כל הסועדים. אך העשיר לא התרצה וביקש ממנו לעזוב מיד את ביתו. בבושת פנים עזב בר קמצא את הבית ובליבו טינה גדולה כלפי כל משתתפי הסעודה על שלא מיחו ביד העשיר על הבזיון שביזה אותו והחליט להתנקם בכולם. מה עשה?
הוא נסע לרומי, אל הקיסר והלשין בפני הקיסר שהיהודים בירושלים בגדו בו, והראיה: "ישלח נא הקיסר קורבן -כבש, ויבקש מהכהנים להקריבו בבית המקדש לזכות ולהצלחת הקיסר, ותראה שהם לא יקריבו את קורבנך!!!
הקיסר בשומעו זאת, כעס מאוד ומיד ציוה לשלוח כבש לירושלים על מנת שיקריבו אותו בבית המקדש וגם איגרת בקשה שלח לכהנים בידי בר קמצא.
בדרך בר קמצא פצע את הכבש ועשה בו מום, על מנת שיהיה פסול להקרבה. בהגיעו לירושלים הביא לכהנים את הכבש ואת האגרת. הכהנים בראותם זאת חשכו עיניהם, הרי הכבש פסול להקרבה ואינם יכולים להקריבו על גבי המזבח.
השמועה הגיע אל הקיסר, שהיהודים לא הקריבו את קרבנו, כעס על שמרדו בו ושלח את טיטוס בראש צבא גדול כדי שיכבוש את ירושלים וישרוף את בית המקדש...
לכן, אנו צריכים להרבות באהבת ישראל כדי לזכות לגאולה שלימה תיכף ומיד ממש!!!!

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים