עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תאריכים חסידיים >> י"א ניסן
 

 
יום הבהיר י"א בניסן


יום הולדת הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון (שנת תרס"ב). ביום זה גובר מזלו של הנשיא המלך ועל ידו גובר מזלם של ישראל בכלל. מיום זה מתחילים לקרוא את פרק התהילים החדש.

נוהגים לכתוב ביום זה בקשת ברכה,   ושולחים את הבקשה באמצעות ה'אגרות קודש'.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח נולד בעיר ניקולייב, ונקרא ע"ש כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק”. ביום הולדתו, שלח כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ששה מברקים לאביו רבי לוי יצחק, ובהם ברכות ואיחולים וכן שאלות והדרכות הקשורות בלידת הילד וחנוכו.

בי"א ניסן תרס"ב בעיר ניקולייב, חזר ונשנה המעמד הנשגב שאירע בעת לידתו של משה, הרועה הנאמן הראשון, "משנולד משה נתמלא כל הבית אורה", עד שהמצרים אמרו "היום נולד מושיען של ישראל", וכדברי חז"ל "בזמן שהצדיקים באין לעולם טובה באה לעולם ופורעניות מסתלקת מן העולם”.

דברים מיוחדים גילה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בשנת תרצ"ט, בליל הסדר השני, כאשר הגיע לפיסקא בהגדה "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", וכך אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ : בשנת תרס"ב היו גזירות רעות על כלל ישראל, וקודם חג הפסח נתבטלו בדרך נס...

לימים סיפרה הרבנית חנה אמו של מלך המשיח שליט"א על כמה מההוראות שקבלו מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בקשר ללידתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א : שיקפידו ליטול את ידיו, ושיכינו עבורו כיפה וטלית קטן.
פעם אמרה הרבנית על בנה: זאת אוכל לומר לכם בבטחה, כי הוא קדוש מבטן ומלידה!

רבי לוי יצחק היה מתפאר, כי הרבנית מעולם לא הניקה את התינוק בטרם היתה נוטלת את ידיה! גם הרבנית חנה התבטאה פעם: בעלי ציוה עלי ליטול את ידיו של התינוק בכל עת שיתעורר משנתו וירצה לאכול - החל מלידתו. כנראה שהיתה זו הוראה מכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים