עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש חשון תשע"ג >> יום שני י"ג חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
הסבר התניא היומי:

לכן כתוב בזוהר שהצדיק שנפטר נמצא גם בעולם הזה יותר ממה שהיה נמצא בחייו, כי ההשפעה שלו לתלמידיו גדולה מאוד אחרי הפטירה ,וגם ההגנה הפיזית על עם ישראל היא יותר גדולה על ידי הכוח של הצדיק לאחר פטירתו, ובלי תפילתו של הצדיק בגן עדן , העולם לא יכול להתקיים אפילו לרגע בלבד,ומי שאהב את הצדיק בחייו מקבל אחרי פטירת הצדיק המון ברכות ממנו.

מילות התניא המקוריות:

וז"ש בזוה"ק דצדיקא דאתפטר אשתכח בכלהו עלמין יתיר מבחיוהי דהיינו שגם בזה העולם המעשה היום לעשותם אשתכח יתיר כי המעשה (גדול) [גדל] והולך גידולי גידולין מן אור זרוע לצדיק בשדה אשר ברכו ה' המאיר לארץ וחוצות וגם אנחנו אלה פה היום כולנו חיים בדרכיו דרך הקדש יקרא לה. זאת בעבודת ה' במילי דשמיא. ובמילי דעלמא בפירוש אתמר בזוה"ק דצדיקייא מגינין על עלמא ובמיתתהון יתיר מבחייהון ואלמלא צלותא דצדיקייא בההוא עלמא לא אתקיים עלמא רגעא חדא וכל הקרוב קרוב אל משכן ה' בחייו קודם לברכה:

פיענוח הראשי תיבות והקיצורים:

וז"ש = וזה שכתוב
בזוה"ק = בזוהר הקדוש

 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים