עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש חשון תשע"ג >> יום שלישי כ"ח חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
הסבר התניא היומי:

תכלית בריאת העולם היא לעשות לאלוקים בית שיוכל לגור בו כאן בחומריות. לכן כמו בבית רגיל אי אפשר לבנות אלא אם כן חורשים קודם את השטח להוציא את כל הליכלוכים והקוצים מהשדה ורק אחר כך אפשר לחפור טוב את היסודות. כך גם בנמשל לעשות בית לאלוקים צריך קודם לקיים הרבה מצוות חומרניות כמו נתינת צדקה, בניית סוכה, בניית מקווה וכו'. המצוות החומרניות הללו מסירות מהנפש את הליכלוכים והקוצים שדבקו בה מזמן הילדות. אחר כך אפשר לחפור יסודות על ידי הבנה עמוקה בלימוד התורה בישיבה, ואז יש בית יפה לאלוקים שזה יהודי מושלם, שמקיים מצוות קלה כבחמורה.

מילות התניא המקוריות:

עיין ע"ח שער הנקודות ש"ח פ"ו שאין החזרת פב"פ כ"א ע"י מצות מעשיות דוקא. וטעם הדבר כי ע"י מע"ט גורם זיווג העליון וכו'. ולהבין אמאי מעשיות דוקא יובן ממ"ש בשער מ"ן ומ"ד כי צריך תחלה להעלות מ"ן דנוק' דז"א ומ"ן דנוק' הן בחי' עשיה כמש"ש פ"א. והנה המע"ט נק' כסוח וקיצוץ הקוצים הנאחזים באחוריים שהן בחי' עשיה כמ"ש בשער מ"ז פ"ה והיינו ע"י העלאת הטוב הגנוז בהם המלובש במצות מעשיות למקורו לקדושת האצי' שכבר הובררה. ומ"ש שם שאדה"ר תיקן ג"כ ע"י תפלה היינו ע"י אותיות הדבור דעקימת שפתיו הוי מעשה כי הן מנפש החיונית שבגוף ודמו אשר שרשן מנוגה. והנה הבירורים דעשי' עולין ליצי' ע"י שם ב"ן ומיצי' לבריאה ולאצי' כמ"ש בשער מ"ן דרוש י"א סי' ז'. ובזה יובן דהרהור לא עביד מידי כי בלי העלאת מ"ן מהמלכים שבנוגה א"א להמשיך טיפי' מלמעלה לזווג זו"נ כי רוצה לינק מאמו ולא להשפיע למטה כמ"ש בשער מ"ן דרוש ב' ועיין זהר פ' פקודי דרמ"ד ע"ב דאית סדורא כו' לאסתכלא כו' והן כוונות התפלה ויחודים עליונים ליודעים ומשיגים לאסתכלא כו' כי נר"ן שלהם עצמן הן מ"ן במס"נ על התורה ובנפילת אפים כנודע:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ע"ח = עץ חיים
ש"ח פ"ו = שער ח' פרק ו'
פב"פ =פנים בפנים
כ"א = כי אם
ע"י = על ידי
מע"ט = מעשים טובים
ממ"ש = ממה שכתוב
מ"ן = מיין נוקבין
דנוק' = דנוקבא
דז"א = דזעיר אנפין
כמש"ש = כמו שכתוב שם
שאדה"ר = אדם הראשון
ג"כ = גם כן
ע"י = על ידי
זו"נ = זכר ונקבה
נר"נ = נפש, רוח, נשמה
במס"נ = במסירות נפש


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים