עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחדש חשון תשע"ג >> יום חמישי ט"ז חשון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
הסבר התניא היומי:

הצדיק הוא כמו שמש שמאירה ,והתלמידים הם כמו כוכבים שמתנוצצים בלילה. אצל הצדיק כל החיים הם כמו אור יפה ומבהיק – שמש. אבל התלמידים הם לא רואים כלום, וכל האור שיש להם  זה כמו אור הכוכבים בלילה, שהכוכבים לא מאירים בזכות עצמם רק השמש מאירה עליהם וקמצוץ קטן מאור השמש הם נותנים לאדמה ,בחושך.

מילות התניא המקוריות:

והנה יש עוד בחי' הארה לתלמידיו רק שאינה מתלבשת בתוך מוחם ממש כראשונה רק מאירה עליהם מלמעלה והיא מעליית רוחו ונשמתו למקור חוצבו דהיינו לחקל תפוחין קדישין ועי"ז נעשה שם יחוד ע"י העלאת מ"נ מכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו ונזרעו בחקל תפוחין קדישין אורות עליונים מאד לעומת תחתונים אשר הם תורתו ועבודתו והארת אורות עליונים אלו מאירה על כל תלמידיו שנעשו עובדי ה' על ידי תורתו ועבודתו והארה זו שעליהם מלמעלה מכנסת בלבם הרהורי תשובה ומעשים טובים וכל המעשים טובים הנולדים מהארה זו שמאירה מאורות הזרועים בשדה הנ"ל נקרא גידולי גידולין והארה זו היא בהעלם והסתר גדול כמו שמש המאיר לכוכבים מתחת לארץ כדאיתא בתיקונים על משה רבינו ע"ה שאחר פטירתו מתפשטת הארתו בכל דרא ודרא לששים רבוא נשמות כמו שמש המאיר מתחת לארץ לששים רבוא כוכבים:


פיענוח הראשי תיבות והקיצורים:

בחי' = בחינת
וע"יז = על ידי זה
ע"י = על ידי
מ"נ = מיין נוקבין
הנ"ל = הנאמר לעיל


 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים