עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> במדבר >> פרשת קורח >> המטרה של קורח
 

 
מטרתו של קורח


 
נשאלת השאלה: הרי קורח חרחר ריב ומחלוקת והיה אדם שלילי, בנוסף לסיפור של קורח מוזכרים בפרשה עוד עניינים שונים, איך יתכן שפרשה שלימה תקרא על שם קורח שהיה רשע?

קורח ביקש ממשה להיות כהן גדול שזו הדרגה הכי גבוהה בעם ישראל. איך יתכן שקורח רצה להיות כהן גדול, הרי כהן גדול צריך להיות כהן, וקורח היה לוי? אלא שקורח הסתמך על כך שלעתיד לבוא הכהנים יהיו לויים, והלויים יהיו כהנים. לכן הוא יכול היה להיהפך לכהן וכך לכהן גדול.

הכוונה והרצון של קורח היו טובים, הוא רצה להגיע למעלה הגדולה של יהודי. אך הדרך שבה בחר כדי להגיע אל המטרה היא פסולה. הוא בחר בדרך של מחלוקת שזה דבר גרוע שמפלג את העם ולכן עונשו היה כה חמור. קורח בפנימיותו היה טוב ולכן אין כל גריעה בכך שפרשה שלימה נקראת על שמו.

מנקודה זו אנו לומדים דבר מאוד חשוב. לפעמים נתקלים ביהודי שלכאורה נראה שכל מהותו היא שלילית, יבוא אדם ויגיד אני לא מתעסק עם "טיפוס" כזה. מלמדת אותנו התורה, להיפך עליך לקרבו כי בפנימיותו הוא יהודי טוב, אין מציאות של יהודי רע. כל יהודי הוא טוב רק לפעמים הטוב מכוסה בקליפות והעבודה שלנו זה לקלף את הקליפות כדי לגלות את הפרי.

זו גם הייתה עבודתו של אדמו"ר הריי"צ שביום ג' בתמוז (שחל השבוע) הוא קיבל את הבשורה שגזר דינו הוחלף ממיתה לגלות בעיר קאסטרמה. אדמו"ר הריי"צ קירב כל יהודי באשר הוא. הרבי מליובאוויטש חתנו וממשיך דרכו, שיכלל את פעולות הקירוב ושלח את שליחיו לכל מקום בעולם (אפילו להודו) כדי לגלות את היופי שבכל יהודי.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים