עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> חגים ומועדים >> חנוכה >> הלכות ומנהגי חנוכה
 

דיני חנוכה


המנהג העיקרי בחג החנוכה הוא הדלקת נרות בכל אחד מלילות החג.
החנוכיה צריכה להיות בעלת שמונה קנים + שמש.

מהו תפקיד השמש?

אסור להנות מנרות חנוכה, לכן לא מעבירים אש מנרות חנוכה, ולא קוראים ליד נרות חנוכה, כך שהאור מגיע רק מנרות החנוכה. וכדי שאדם לא יכשל בלי כוונה וישתמש בנרות החנוכה, מעמידים שמש שהוא לא בכלל נרות חנוכה וממנו מותר ליהנות ולהשתמש.

לכן נוהגים קודם להדליק את השמש, ואז לברך את הברכות ולהדליק את נרות החנוכה.
אפשר להדליק את החנוכיה מנרות והמהדרין מדליקים בשמן זית.

זמני הדלקת החנוכיה

יש נוהגים להדליק בשקיעת החמה.
ויש אלו שנוהגים להדליק בצאת הכוכבים, שכבר חשוך ממש.

מקום הנחת החנוכיה

יש הנוהגים להניח את החנוכיה על אדן החלון או בפתח הדלת. כדי לפרסם את הנס חנוכה שהיה בימים ההם.

מי שמניח את החנוכיה בפתח הדלת, יניח אותה בצד הנגדי של המזוזה, כדי שהאדם יהיה מוקף במצוות, בצד האחד מזוזה ובצד האחר חנוכיה.

סדר הדלקת החנוכיה

מתחילים להדליק את החנוכיה מצד ימין. כל לילה מתחילים להדליק מהנר החדש שהוסיפו וממשיכים לשאר הנרות מהלילות הקודמים.
בלילה הראשון של חנוכה, זאת אומרת כ"ד כסלו בלילה, מברכים שלוש ברכות:

 
  • "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה".
  • "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה".
  • "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה".
בשאר לילות של חנוכה מברכים רק שתי ברכות: להדליק נר של חנוכה, ושעשה ניסים.
אחר הברכות מדליקים את החנוכיה ואומרים: "הנרות הללו".

נוסח הנרות הללו:

"הנרות הללו אנו מדליקין, על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך:

יש הנוהגים לשבת על יד הנרות ולספר את סיפורי חנוכה וכמובן את נס חנוכה ולזמר שירי חנוכה ולערוך ערב לביבות שבו אוכלים מאכלים מטוגנים כמו לביבות וסופגניות. הילדים משחקים בסביבונים ומקבלים דמי חנוכה.

הנרות צריכים לדלוק לכל הפחות 50 דקות.

ביום שישי מדלקים את נרות החנוכה לפני שמדליקים את נרות השבת, לכן יש לדאוג מראש למידה מספקת של שמן או לנרות גדולים יותר, כדי שידלקו לפחות חצי שעה כשכבר חשוך.
 
במוצאי שבת עושים קודם הבדלה ואחר כך מדליקים את נרות החנוכה.
 
גם בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה. אך אין זה פוטר מהדלקת נרות גם בבית. אפילו שאדם מדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, הוא חייב להדליק גם בביתו.
 
זמני הדלקת נרות החנוכה בבית הכנסת הם: במשך ימות השבוע בין מנחה לערבית, ובמוצאי שבת - אחרי ערבית.

בכל שמונת ימי החנוכה אומרים בתפילת שמונה עשרה וכן בברכת המזון: "ועל הניסים..."
לאחר תפילת שחרית בכל שמונת ימי החנוכה אומרים הלל השלם.

בכל יום מימי החנוכה קוראים בתורה את פרשת הנשיאים, אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת.

 
 "איך מדליקים נרות חנוכה"?
באדיבות: יהדותון 
 
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים