עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> דברים >> פרשת ראה >> ברכה וקללה
 

 
ברכה וקללה


 
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר תשמעו לכל המצוות... והקללה אם לא תשמעו..." (יא', כו' – כח')

בפסוק זה יש שינוי בולט בין הברכה לקללה: בברכה נאמר "אשר תשמעו", ואילו בקללה נאמר "אם לא תשמעו". והלוא שתי הדרכים פתוחות לפני האדם, והוא יכול לבחור בדרך הברכה או חלילה בדרך ההפוכה, ומדוע בברכה נאמר "אשר תשמעו", שיש לזה משמעות של דבר ודאי?

יש המתרצים שעל הברכה התורה אומרת "אשר תשמעו" משום שהובטח לנו כי "לא יידח ממנו נידח". כלומר: בסופו של דבר כל יהודי ישמע בקול אלוקים ויזכה לברכה. לעומת זה, על הקללה אי אפשר לנקוט לשון ודאית, כי בידו של כל יהודי לבחור בטוב ולהימנע מחטא, ואז לא תבוא עליו הקללה.

אבל ההסבר הזה אינו מספק, כי גם על קיום המצוות מצאנו בתורה לשון של התניה – "אם בחוקותי תלכו", "אם בקולו תשמעו" וכדומה. נדרש איפוא הסבר למה דוקא כאן התורה משנה את לשונה ואומרת "אשר תשמעו"?

להבנת הענין יש להבין מדוע כשמדובר על קללה התורה נוקטת לשון "ראה אנוכי נותן לפניכם". כל מילה מהמילים האלה מבטאת מעלה גדולה ומופלאה. "ראה" – ענין הראיה, "אנוכי" – הדרגה האלוקית שלמעלה מכל השמות, שבה ניתנה לנו התורה, "נותן" – לשון מתנה, "לפניכם" – לשון פנימיות. מה למעלות נפלאות כאלה ולענין של קללה?

אלא שלא מדובר כאן בחטא חלילה, אלא בשתי דרכים בעבודת האלוקים: עבודת הצדיקים ועבודת בעלי התשובה. שתי העבודות האלה גורמות נחת רוח רבה למעלה, אבל אלה שתי דרכים בעלות אופי מיוחד. הצדיקים עובדים את האלוקים בדרך הישרה ואינם סוטים ממנה, ואילו בעלי התשובה הופכים את הזדונות לזכויות ומגיעם לדרגה עליונה ביותר, שעליה נאמר: "במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"!

על כך אומר אלוקים, שהוא נותן לכל יהודי את שתי הדרכים האלה. מלכתחילה ראוי ללכת בדרך של הצדיקים, לקיים את התורה ולהישמר מכל חטא. זו הדרך המומלצת – "אשר תשמעו". אך אם חלילה נכשל היהודי ועבר על רצון אלוקים, גם אז אל לו לומר נואש, אלא פתוחה לפניו הדרך השניה – עבודת בעלי התשובה. מכיון שאין זו הדרך המועדפת התורה נוקטת לשון "אם לא תשמעו", כי דרך זו עומדת לפני האדם רק אם לא נהג כראוי וסטה מדרך הישר.

אם יהודי חוטא חלילה ועובר עבירה, יש כאן "קללה", אבל "אנוכי נותן לפניכם" דרך להפוך את הקללה לברכה. כשיהודי שב בתשובה על חטאיו, הוא הופך את הזדונות עצמם לזכויות, ועבודה זו מגיעה לדרגה העליונה ביותר.

בביאת המשיח יגיע כל יהודי לשתי הדרגות האלה, מכיון שהמשיח יביא גם את הצדיקים למדרגת התשובה. אבל עכשיו כל יהודי יכול ללכת לפחות באחת משתי הדרכים האלה ולעבוד באמצעותה את האלוקים.

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים