עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> בראשית >> פרשת לך-לך >> ארץ ישראל קניין עולם
 

פרשת לך - לך
 
פרשת לך לך

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (יב', א').
 
רצונו של אלוקים בציווי זה, היה שאברהם ילך ויקנה לעצמו את ארץ ישראל. ואכן, בשמעו את ציווי האלוקים, הלך אברהם לארץ ישראל והתהלך בה לארכה ולרחבה. בהליכה זו הוא קנה אותה לו ולבניו לעולם.

אך גם כיום, יותר מ – 3700 שנה אחרי שנקנתה לנו הארץ, ממשיכים אנו לקרוא מידי שנה על אברהם ועל ציווי אלוקים האומר "לך לך... אל הארץ אשר אראך". מכאן, שציווי זה תקף גם בזמננו, ויש בו בשורה ומשמעות גם לגבינו.

מבלי הבט על כך שארץ ישראל נתנה לנו כבר לפני אלפי שנים, וגם עברנו בה תקופות מפוארות של שני בתי המקדש, כאשר ישב העם כולו על אדמתו – הרי לפנינו ציווי מחודש של "לך לך... אל הארץ". "לך לך" לקראת תקופה חדשה ונפלאה לאין ערוך של "כל יושבי עליה" – על הארץ.

גם כעת שארץ ישראל מיושבת רובה ביהודים, אל לנו לתת את אדמתנו, ארצנו הקדושה לאף אומה. להיפך עלינו להמשיך לבנות ולהתיישב בה בכל חלקי הארץ, גם באלו המכונים "התנחלויות". כי הארץ היא שלנו עוד מתקופת אברהם אבינו וקיבלנו אותה בירושה ביושר. ובעזרת ה' בקרוב ממש נזכה לבוא הגאולה.
בתקופת המשיח הקרובה ובאה, יחיו כל הדורות כולם בארץ ישראל שלימה ומורחבת – על ידי שלוש הארצות החדשות שיתווספו לה על פי הבטחת התורה, ארצות "הקיני, הקניזי, והקדמוני" שעל נהר פרת.
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים