עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> ספירת העומר >> שלושים ותשעה לעומר
 סדר ספירת העומר:

"ברוך אתה י-ה-ו-ה אלו-הינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו, וציוונו על ספירת העומר": היום תשעה ושלושים  יום שהם חמישה שבועות וארבעה ימים לעומר, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה, במהרה בימינו אמן סלה.

"למנצח בנגינות מזמור שיר: אלו-הים יחננו ויברכנו, יאר פניו אתנו סלה: לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך: יודוך עמים אלו-הים, יודוך עמים כולם: ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלה: יודוך עמים כולם: ארץ נתנה יבולה. יברכנו אלו-הים אלו-הינו: יברכנו אלו-הים, ויראו אותו כל אפסי ארץ:"

"אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה
קבל רינת עמך שגבנו טהרנו נורא
נא גיבור דורשי יחודך כבבת שמרם
ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם
חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך
יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך
שועתינו קבל ושמע צעקתינו יודע תעלומות
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:"

"רבונו של עולם, אתה ציויתנו על ידי משה עבדך לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפותינו ומטומאותינו, כמו שכתבת בתורתך: וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל מזוהמתם, ובכן יהי רצון מלפניך י-ה-ו-ה אלו-הינו ואלו-הי אבותינו, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום, יתוקן מה שפגמתי בספירה נצח שביסוד ואטהר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה יושפע שפע רב בכול העולמות ולתקן את נפשותינו, ורוחותינו ונשמותיה ומכל סיג ופגם ולטהרנו ולקדשנו בקדושתך העליונה, אמן סלה:"
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים