עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> בתי חב"ד בהודו >> מזל טוב
 
 באו בקשרי השידוכין

 
ב' אדר א' תשע"א 6 בפברואר 2011
מזל טוב לתמים שוקי גור שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עם בת גילו שתליט"א שתזכו לבנות בית נאמן בישראל לנחת רוח הרבי שליט"א.

י"ט תשרי תשע"ב 17 באוקטובר 2011
מזל טוב לתמים אליהו חביב שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג שתחיה.שיהיה בנין עדי עד.

כ"ב חשוון תשע"ב 19 בנובמבר 2011
מזל טוב לרב התמים משה הולצברג שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג, בנין עדי עד לנחת רוח הרבי.

י"ג טבת תשע"ב 8 בינואר 2012
מזל טוב לתמים מאיר בוקצ'ין לרגל בואו בקשרי השדוכין עב"ג. שתזכו לנות בנין עדי עד.

ו' שבט תשע"ב 30 בינואר 2012
מזל טוב לרב התמים שניאור זלמן פוגאטש לבואו בקשרי השידוכין עב"ג, שתזכו לבניין עדי עד.

ט' שבט תשע"ב 2 בפברואר 2012
מזל טוב לרב התמים יצחק יעקב שץ שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג, בנין עדי עד לנחת רוח הרבי.

י"ח מנחם אב תשע"ב 6 באוגוסט 2012
מזל טוב לרב התמים אלחנן משה נחמנסון שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג. שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.

כ' אייר תשע"ג 30 באפריל 2013
מזל טוב לתמים יוני גוריאצ'ניק שליט"א לרגל בואו בקשרי השידוכין עם בת גילו שליט"א, שתזכו להקים בית כשר בישראל לנחת רוח הרבי שליט"א.

י"א סיון תשע"ג 20 במאי 2013
מזל טוב לתמים לוי יצחק שמואל וייס לרגל בואו בקשרי השידוכין עם בת גילו, שיהיה בניין עדי עד.

י"ג סיון תשע"ג 23 במאי 2013
מזל טוב לתמים אליהו דינרי לרגל בואו בקשרי השידוכין עם בת גילו, שיהיה בניין עדי עד.

כ"א אלול תשע"ד 16 בספטמבר 2014
מזל טוב לרב שמוליק שארף לבואו בקשרי השידוכין עב"ג. יהי רצון שיהיה בניין עדי עד.


 
נולדו למזל טוב

ז' ניסן תשע"א 11 באפריל 2011
מזל טוב לרב נועם אליאס ורעייתו שליט"א להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ב אייר תשע"א 26 במאי 2011
מזל טוב לרב אלימלך ורעייתו טלר שליט"א להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ב' תמוז תשע"א 4 ביולי 2011
מזל טוב לרב מרדכי ורעייתו שניידרמן שליט"א להולדת הבת חיה מושקא, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ו מנחם אב תשע"א 15 באוגוסט 2011
מזל טוב לרב הראל ורעיתו שאער להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

א' אלול תשע"א 31 באוגוסט 2011
מזל טוב לרב לוי ורעייתו אליאס שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

א' אלול תשע"א 31 באוגוסט 2011
מזל טוב לרב עזריאל זעליג ורעייתו אשכנזי שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

א' אלול תשע"א 31 באוגוסט 2011
מזל טוב לרב בנימין ורעייתו אדרעי שליט"א להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"ד אלול תשע"א 13 בספטמבר 2011
מזל טוב לרב ישראל ורעייתו בלוך שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

י"ד אלול תשע"א 13 בספטמבר 2011
מזל טוב לרב מענדי ורעייתו קרומבי שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ח' תשרי תשע"ב 6 באוקטובר 2011
מזל טוב לרב שמשון ורעייתו גולדשטיין שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

י"א תשרי תשע"ב 9 באוקטובר 2011
מזל טוב לרב יחיאל ורעייתו קופצ'יק שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.
 
י"ט טבת תשע"ב 14 בינואר 2012
מזל טוב לחבר אגו"ח הודו הרב מענדי שארף ורעייתו להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"א שבט תשע"ב 4 בפברואר 2012
מזל טוב לחבר אגו"ח הודו הרב אהרון דוד קופצ'יק ורעייתו להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ז שבט תשע"ב 9 בפברואר 2012
מזל טוב לרב ניר גבריאל ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"א שבט תשע"ב 14 בפברואר 2012
מזל טוב לרב שניאור קופצ'יק ורעייתו להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

א' אדר תשע"ב 22 בפברואר 2012
מזל טוב לרב מוטי גרומך ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

א' אדר תשע"ב 22 בפברואר 2012
מזל טוב לרב שמואל שארף ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט' ניסן תשע"ב 1 באפריל 2012
מזל טוב לרב שניאור זלמן ליפסקר שליט"א ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ל' ניסן תשע"ב 22 באפריל 2012
מזל טוב לרב יואל כפלין ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ל' ניסן תשע"ב 22 באפריל 2012
מזל טוב לרב אורן מגדל ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ב' סיון תשע"ב 23 במאי 2012
מזל טוב לרב דרור משה שאול ולרעייתו שליט"א להולדת הבן תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים לנחת רוח למלך המשיח שליט"א.

י' סיון תשע"ב 30 במאי 2012
מזל טוב לרב נחמן נחמנסון ורעייתו להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

כ"ג סיון תשע"ב 13 ביוני 2012
מזל טוב לרב דני וידנבאום ורעייתו להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

י"ח מנחם אב תשע"ב 6 באוגוסט 2012
מזל טוב לרב יוסף יצחק פרידמן ורעייתו שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ה אלול תשע"ב 12 בספטמבר 2012
מזל טוב לרב רן שמיר ורעייתו להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ה אלול תשע"ב 12 בספטמבר 2012
מזל טוב לרב רועי מרילי ורעייתו להולדת הבן שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ה' תשרי תשע"ג 21 בספטמבר 2012
מזל טוב לרב צבי רבקין שליט"א ורעייתו להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ד תשרי תשע"ג 10 באוקטובר 2012
מזל טוב לרב שלום בער קרומבי ורעייתו שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"ג חשוון תשע"ג 29 באוקטובר 2012
מזל טוב לרב חנוך כהן ורעייתו שליט"א להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ז' שבט תשע"ג 18 בינואר 2013
מזל טוב לרב עמוס כהן ורעייתו להולדת הבן תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

ט' שבט תשע"ג 20 בינואר 2013
מזל טוב לרב יוסי לוי ורעייתו שליט"א להולדת הבן שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"ז אדר תשע"ג 27 בפברואר 2013
מזל טוב לרב עקיבא ורעייתו סודרי להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.
 
כ"א אדר תשע"ג 3 במרץ 2013
מזל טוב לרב מענדי ורעייתו שארף להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"א אדר תשע"ג 3 במרץ 2013
מזל טוב לרב לוי ורעייתו אליאס להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ד' ניסן תשע"ג 14 במרץ 2013
מזל טוב לרב נועם אליאס ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ח' ניסן תשע"ג 19 במרץ 2013
מזל טוב לרב מוטי ורעייתו שניידרמן להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ' אייר תשע"ג 30 באפריל 2013
מזל טוב לרב מוטי גרומך ורעייתו שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"ג סיון תשע"ג 22 במאי 2013
מזל טוב לרב ישראל נסרטי ורעייתו שליט"א להולדת הבת, שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ז תמוז תשע"ג 24 ביוני 2013
מזל טוב לרב אלימלך טאלער ורעייתו להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ז תמוז תשע"ג 24 ביוני 2013
מזל טוב לרב בנימין אדרעי ורעייתו להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ג אלול תשע"ג 29 באוגוסט 2013
מזל טוב לרב אהרון דוד קופצ'יק ורעייתו שליט"א להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ג אלול תשע"ג 29 באוגוסט 2013
מזל טוב לרב זלמן בורנשטיין ורעייתו להולדת השלישייה. שתזכו לרוות מהם רב נחת ולגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ג' חשוון תשע"ד 7 באוקטובר 2013
מזל טוב לרב נחמיה וילהלם ורעייתו שליח הרבי שליט"א לתאילנד להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ז' טבת תשע"ד 10 בדצמבר 2013
מזל טוב לרב זעליג אשכנזי ורעייתו להולדת הבן שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.


י"ט טבת תשע"ד 22 בדצמבר 2013
מזל טוב לרב שימי גולדשטיין ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.


כ"ו טבת תשע"ד 29 בדצמבר 2013
מזל טוב לרב רועי מרילי ורעייתו להולדת הבן, שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ו טבת תשע"ד 29 בדצמבר 2013

מזל טוב לרב מאיר בוקצ'ין ורעייתו להולדת הבת שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ו שבט תשע"ד 16 בינואר 2014
מזל טוב לרב לוי יצחק שמח ורעייתו שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ה שבט תשע"ד 26 בינואר 2014
מזל טוב לרב אהרון הכהן ורעייתו שליט"א להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ו שבט תשע"ד 27 בינואר 2014
מזל טוב להרה"ג מו"צ רחובות הרב יהודה לייב ורעייתו נחמנסון להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ב' אדר א' תשע"ד 2 בפבואר 2014
מזל טוב לרב חגי ורעייתו ורטמן שלוחי הרבי לקולמבו סרי לנקה להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"א אדר ב' תשע"ד 14 במרץ 2014
מזל טוב לרב נחמן נחמנסון ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ח אדר ב' תשע"ד 30 במרץ 2014
מזל טוב לרב שניאור זלמן ורעייתו קופצ'יק להולדת בן. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ד' ניסן תשע"ד 4 באפריל 2014
מזל טוב לרב מענדי שארף ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ד ניסן תשע"ד 24 באפריל 2014
מזל טוב לרב מענדי קומבי ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ה ניסן תשע"ד 25 באפריל 2014
מזל טוב לרב מנחם שרון ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ח ניסן תשע"ד 28 באפריל 2014
מזל טוב לרב זעליג אשכנזי ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ל' ניסן תשע"ד 30 באפריל 2014
מזל טוב לרב לוי אליאס ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ג אייר תשע"ד 23 במאי 2014
מזל טוב לרב שמואל יזהר ורעייתו להולדת הבת. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ד' סיון תשע"ד 2 ביוני 2014
מזל טוב לרב רן שמיר ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט' אלול תשע"ד 4 בספטמבר 2014
מזל טוב לרב יוני גוריאצ'ניק ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"ב אלול תשע"ד 7 בספטמבר 2014
מזל טוב לרב עקיבא סודרי ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"א אלול תשע"ד 16 בספטמבר 2014
מזל טוב לרב שוקי גור ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

י"א כסלו תשע"ה 3 בדצמבר 2014
מזל טוב לרב עמוס כהן ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

ט"ו כסלו תשע"ה 7 בדצמבר 2014
מזל טוב לרב שימי גולדשטיין ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

כ"ו אדר תשע"ה 17 במרץ 2015
מזל טוב לרב רן שמיר ורעייתו להולדת הבן. שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.


 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים