עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תאריכים חסידיים >> י' כסלו
 


י' כסלו יום גאולת אדמו"ר האמצעי ממאסרו בויטבסק (תקפ"ז)
 

כ"ק אדמו"ר האמצעי נאסר לאחר שהלשינו עליו שהוא שולח כספים לארץ ישראל. לשם כך זייפו המלשינים את מכתבו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בקשר למשלוח הכספים לארצנו הקדושה.

כ"ק אדמו"ר האמצעי נאסר לאחר שהלשינו עליו שהוא שולח כספים לארץ ישראל. לשם כך זייפו המלשינים את מכתבו של כ"ק אדמו"ר האמצעי בקשר למשלוח הכספים לארצנו הקדושה.

כ"ק אדמו"ר האמצעי הוכיח לחוקרים שכל המלשינות בשקר יסודה, ושכל הכספים שהוא שולח לארץ ישראל מיועדים לעניים. כמו"כ הראה להם את מעשה הזיוף של המלשינים. כשמסרו החוקרים לשר המחוז את תשובותיו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, ביקש שיביאו לפניו את כ"ק אדמו"ר האמצעי ואת המלשינים, לשמוע את דברי כל אחד מהם, כדי להווכח עם מי הצדק.

כ"ק אדמו"ר האמצעי לבש את בגדי השבת הלבנים, ונסע במרכבה הדורה לשר המחוז. מראהו היה כשל מלאך ה’ צבאות. בתחלה חששו החסידים שהמראה ההדור של הרבי יעורר את חמתו של השר. אך לא כך היה, כשראה שר המחוז את יופיו והדרו של כ"ק אדמו"ר האמצעי, מצא חן בעיניו, הוא כיבדו מאד וצוה להביא לו כסא לשבת. אחר כך בא המלשין והחל לטעון את טענותיו. בתוך דבריו פנה המלשין אל כ"ק אדמו"ר האמצעי בתואר "רבי”. העיר על כך כ"ק אדמו"ר האמצעי בפניהשר: ראה, הוא אמר עלי שאני רמאי ומורד, ועתה הוא מכנה אותי בשם רבי”. המלשין מוויטבסק לא מצא את ידיו ורגליו וכל דבריו היו מבולבלים לגמרי, עד שהשר אמר לו, די לנבוח... והלך משם המלשין בכלימה ובבושת פנים, ורבנו נסע משם בכבוד גדול.

בהגיע חודש כסלו, הוא חודש הגאולה, החודש בו נגאל רבנו הזקן פעמיים ממאסרו. ביום י’ בכסלו שלח כ"ק אדמו"ר האמצעי, על ידי בנותיו, לשר המחוז בקשה לשחרור. כשבאו לשר, פרצו הבנות בבכי, במר נפשן. השר קרא את הבקשה, ואמר לבנות: למה אתן בוכות, לכו לביתכן בשלום, כי אביכן יצא ממאסרו. וכך הווה, כשחזרו בנותיו של כ"ק אדמו"ר האמצעי לבית בו ישב במאסר, כבר הגיעה הפקודה משר המחוז שרבנו משוחרר. הוא ציווה לשומרים לעזוב את הבית, וכל הבית התמלא מיד בחסידים רבים, ורבנו ישב ואמר חסידות.

כ"ק אדמו"ר האמצעי נגאל ממאסרו ביום יו"ד כסלו, ומסופר שבשורת הגאולה הגיעה ביום השבת ט’ כסלו בשעת מנחה, בשעה שרבנו עמד ואמר חסידות על הפסוק "אתה אחד”. באמצע הפסיק באמירת החסידות ואמר: "שא, פנו מקום, דער טאטע איז דא" (הס, פנו מקום, אבא נמצא כאן).
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים