עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשע"ח >> יום שני ל' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 הרבי הזקן מסביר בפרק חמישי של תניא שהמעלה שיש בלימוד התורה היא יותר מהמצוות. כי בלימוד תורה קשה מאוד לנתק את היהודי מהחומר הנילמד גם לאחר זמן הלימוד. כי ההתאחדות בן השכל לספר היא מאוד גדולה שאי אפשר לנתק את החיבור הזה לנצח. החכמה נכנסה בתוך הראש, ואז הראש מכסה את החכמה שנקלטה בו כבר, ובגלל הכיסוי של הראש על החכמה אי אפשר לגלות אותה ולראות אותה כי היא עמוק בפנים המוח, בצורה סודית ביותר. אפילו במכשירים חכמים כמו לייזר וסי טי לא ניתן לראות כמה חכמה נכנס לאדם אחרי הלימוד. אחרי שהאדם למד תורה והוא ממשיך ללמוד עוד אז החכמה מכסה לו את הראש גם כן, ומגינה עליו מבחוץ מכל כיוון. גם אם הוא הולך במקום סכנה חס וחלילה התורה שומרת אותו מבחוץ ומקיפה על המוח שלו שלא ינזק. היות והתורה זה חכמה אלוקית אין סופית, האלוקים שומר על האדם שלומד כל הזמן תורה גם ב'לכתך בדרך'.

מילות התניא המקוריות:

פרק ה ולתוספת ביאור באר היטב לשון תפיסא שאמר אליהו לית מחשבה תפיסא בך כו'. הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו ד"מ כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה הרי שכלו תופס ומקיף אותה וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהיה הפסק ביניהם כך וכך ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבא למשפט על טענות ותביעות אלו מכל מקום מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקב"ה שאם יטעון זה כך וזה כך יהיה הפסק כך הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה דלית מחשבה תפיסא ביה ולא ברצונו וחכמתו כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו וגם שכלו מלובש בהם והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

 ד"מ =  דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים