עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ד >> יום כ"ט שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מבאר לנו הרבי הזקן: עבירה לא יכולה לכבות מצווה. לכן, גם אם יהודי חטא לאחר שקיים מצווה, המצווה נשארת לו למעלה לעולם ועד. רק  כשיהודי מתחרט על שקיים מצווה, אז הוא מוחק אותה.
אם יהודי חוזר בתשובה, ומיד אחר כך חטא זה לא בגדר 'אחטא ואשוב' אבל אם יהודי אומר באמצע מעשה העבירה: אין לי בעיות, אחרי העבירה אחזור בתשובה. דהיינו, הוא חוטא ממש בכוונה על מנת לחזור בתשובה. במקרה כזה, לא יתנו לו את שעת הכושר לחזור בתשובה, הוא יצטרך להתאמץ הרבה בשביל שבאמת ימחק לו העוון. אבל אם הוא לא הצליח להתגבר על תאוותו וחטא, הוא לא חטא על מנת לחזור אחר כך בתשובה [שזה נקרא כמעט מומר להכעיס]. הוא רק חטא בגלל התאווה, זה לא נקרא 'אחטא ואשוב', ויותר קל לקבל את תשובתו.

מילות התניא המקוריות:

ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד כי הוא ית' ורצונו למעלה מהזמן וכן גילוי רצונו שבדבורו שהיא התורה הוא נצחי וכמ"ש ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים כו' ולא יחליף ולא ימיר דתו לעולמים כו'. אלא שלמטה הוא תחת הזמן ובאותה שעה לבדה שעוסק בה בתור' או במצוה כי אח"כ אם עוסק בדבר אחר נפרד מהיחוד העליון למטה. והיינו כשעוסק בדברים בטלים לגמרי שאין בהם צורך כלל לעבודת ה' ואעפ"כ כשחוזר ושב לעבודת ה' אח"כ לתורה ולתפלה ומבקש מחילה מה' על שהיה אפשר לו לעסוק אז בתורה ולא עסק ה' יסלח לו כמארז"ל עבר על מצות עשה ושב לא זז משם עד שמוחלין לו. ולזה תקנו ברכת סלח לנו שלש פעמים בכל יום על עון ביטול תורה שאין אדם ניצול ממנו בכל יום וכמו התמיד שהיה מכפר על מצות עשה. ואין זה אחטא ואשוב אא"כ שבשעת החטא ממש הוא סומך על התשובה ולכך חוטא כמ"ש במ"א: 
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
וכמ"ש = וכמו שכתוב
בתור' = בתורה
אח"כ = אחר כך
ואעפ"כ = ואף על פי כן
כמארז"ל = כמאמר רבותינו זכרונם לברכה
אא"כ = אלא אם כן
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים