עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום כ"ט אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן את פרק ל"ז בתניא: אם אתה לומד ומלמד, ובדיוק באותו הזמן יש מצווה שצריך לעשות עם הזולת, ואין מי שיעשה את המצווה. תסגור את הספר תורה, וצא החוצה עם תלמידך,  תעזרו ותמסרו נפש להבאת הגאולה. אבל, אם יש כבר שלוחים באותו מקום שמאירים בחוץ, אל תכנס למחלוקת איתם. אלא, תמשיך ללמוד וללמד בישיבה, ועל ידי זה תאיר יותר את העולם.

מילות התניא המקוריות:
ואעפ"כ ארז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה והיום לעשותם כתיב ומבטלין ת"ת לקיום מצוה מעשיית כשא"א לעשותה ע"י אחרים משום כי זה כל האדם ותכלית בריאתו וירידתו לעו"הז להיות לו ית' דירה בתחתונים דוקא לאהפכא חשוכא לנהורא וימלא כבוד ה' את כל הארץ הגשמית דייקא וראו כל בשר יחדיו כנ"ל משא"כ כשאפשר לעשותה ע"י אחרים אין מבטלין ת"ת אף שכל התורה אינה אלא פירוש המצות מעשיות והיינו משום שהיא בחי' חב"ד של א"ס ב"ה ובעסקו בה ממשיך עליו אור א"ס ב"ה ביתר שאת והארה גדולה לאין קץ מהארה והמשכה ע"י פקודין שהן אברי' דמלכא וז"ש רב ששת חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי כמ"ש במ"א באריכות:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ואעפ"כ = ואף על פי כן
ארז"ל = אמרו רבותינו זכרונם לברכה
ת"ת = תלמוד תורה
כשא"א = כשאי אפשר
ע"י = על ידי
לעוה"ז = לעולם הזה
ית' = יתברך
כנ"ל = כנאמר לעיל
משא"כ = מה שאין כן
בחי' = בחינת
חב"ד = חכמה, בינה, דעת
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
אברי' = אברים
וז"ש = וזה שכתוב
כמ"ש = כמו שכתוב
במ"א = במקום אחר

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים