עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום כ"ח סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אדמו"ר הזקן מלמד אותנו על החיות האלוקית שמסתתרת על ידי גימטריאות. אותיות ה א'-ב' הם אלוקיות, והם יוצרות את העולם. מה שנזכר שמו במפורש במעשה בראשית, מקבל חיות יותר גדולה מדבר שלא הוזכר שמו במפורש במעשה בראשית. כגון: 'בהמה' - היא מקבלת חיות יותר מהאבן שלא הוזכרה במעשה בראשית. על אף שאבן לקוחה מהגימטריה של בהמה. כי בהמה בגימטריא = 52, ואבן מילת היסוד שלה היא בן בלי האלף = גם 52.

מילות התניא המקוריות:

כי מקור החיות הוא רוח פיו של הקב"ה המתלבש בעשרה מאמרות שבתורה ורוח פיו ית' היה יכול להתפשט לאין קץ ותכלית ולברוא עולמות אין קץ ותכלית לכמותם ואיכותם ולהחיותם עדי עד ולא הי' נברא עוה"ז כלל (שכמו שהקב"ה נקרא א"ס כך כל מדותיו ופעולותיו דאיהו וגרמוהי חד היינו החיות הנמשכת ממדותיו שהן חסד ורחמים ושאר מדותיו הקדושות ע"י התלבשותן שמתלבשות ברוח פיו כי הוא אמר ויהי ועולם ע"י חסד יבנה בדבר ה' ורוח פיו הנעשה כלי ולבוש לחסד זה כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה) אלא שצמצם הקב"ה האור והחיות שיוכל להתפשט מרוח פיו והלבישו תוך צירופי אותיות של עשרה מאמרות וצירופי צירופיהן בחילופי ותמורות האותיות עצמן ובחשבונן ומספרן שכל חילוף ותמורה מורה על ירידת האור והחיות ממדרגה למדרגה דהיינו שיוכל לברוא ולהחיות ברואים שמדרגות איכותם ומעלתם היא פחותה ממדרגות איכות ומעלת הברואים הנבראים מאותיות ותיבות עצמן שבעשרה מאמרות שבהן מתלבש הקב"ה בכבודו ובעצמו שהן מדותיו

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ית' = יתברך
הי' = היה
עוה"ז = עולם הזה
א"ס = אין סוף
ע"י = על ידי 

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים