עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אלול תשע"ד >> יום שני כ"ז אלול
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

ממשיך הרבי הזקן לבאר לנו בפרק י"ט ב'איגרת הקודש' שבתניא: כמו במשל הגשמי מגוף ונשמת האדם. אם אדם מתענג מחכמה מסוימת, הוא רוצה להנחיל תרגילים בקורס בכדי להעביר את התענוג בהשכלה לתלמידים. בודאי שלא יוכל להעביר את התענוג שבנשמתו לתלמידים, הוא מקסימום יכול ללמד אותם את החיצוניות של ההשכלה. התלמידים בעצמם יצטרכו להיתאמץ, ואולי להגיע לתענוג נשמתי מההשכלה.
במילים של החסידות, זה אומר שהם מקבלים רק את האחוריים של החכמה. כי אדם קודם מתענג בשכל, הנשמה מתגלה שם הרבה יותר. לאחר מכן אדם מתענג ברגשות, ואחר כך במחשבה, ואחר כך בדיבור, ואחר כך במעשה. זאת אומרת הנשמה מתגלה הכי פחות במעשה.

 
מילות התניא המקוריות:

והנה בחי' חכמת אלהות ב"ה המלובשת בתרי"ג מצות התורה נק' בשם בחינת אחוריי' דחכמה כי כל אחוריים שבספירות הן מדרגות החיצונות והתחתונות במעלה שבספירה זו מה שיוכלו לירד ולהתפשט למטה להתלבש בברואים להחיותם ובחי' הפנים היא הספירה עצמה המיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד כגון ד"מ ספירת חכמה שהיא מיוחדת במאצילה א"ס ב"ה בתכלית היחוד כי הקב"ה וחכמתו אחד (כמ"ש לעיל) ומה שמאיר ומתפשט מחכמתו ית' למטה בתחתונים שהם בעלי גבול ותכלית ומתלבש בהם נק' אחוריים ונק' ג"כ בחי' עשיה שבאצי' פי' עד"מ כמו שבאדם התחתון שיש בנשמתו ה' מדרגות זו למטה מזו שהן בחי' השכל והמדות ומחשבה ודבור ומעשה והמעשה היא התחתונה שבכולם שהחיות המתפשט מהנשמה ומלובש בכח המעשה הוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש בכח הדבור שהוא כאין לגבי החיות המתפשט ממנה ומלובש במחשבה ומדות ושכל
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בחי' = בחינת
ב"ה = ברוך הוא
בתרי"ג = ב613 
נק' = נקרא
אחוריי' = אחוריים
א"ס ב"ה = אין סוף ברוך הוא
ד"מ = דרך משל
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
כמ"ש = כמו שכתוב
ית' = יתברך
ג"כ = גם כן
שבאצי' = שבאצילות
פי' = פירוש
עד"מ = על דרך משל 

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים