עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשפ"ג >> יום כ"ו תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

הבעל שם טוב הקדוש פירש את הפסוק: 'לעולם ה' דברך ניצב בשמים'. צירוף האותיות שבהן נבראו השמים על ידי המאמר 'יהי רקיע', אותן האותיות עומדות בשמים לעולם, באופן תמידי. במילים אחרות: אלוקים מחייה כל רגע את השמים, אם אלוקים יפסיק רק לרגע אחד להחיות את השמים או כל נברא אחר, הנברא לא יהיה קיים עוד.
בריאת העולם הוא שונה מאמן שבונה או מייצר משהו. כשאומן יוצר משהו, הוא יכול לעזוב ולמכור את המוצר שייצר, והמוצר יהיה עדיין קיים. בבריאת העולם זה כמו שהסברנו מקודם, אם אלוקים לרגע 'יעזוב' את הנברא, הנברא לא יהיה עוד. הנס הזה של קיום העולם הוא יותר גדול מנס קריעת ים סוף. כי אלוקים מחייה כל רגע דבר שהוא מאין ליש, מדבר שהוא אפס לדבר שיש בו ממשות. בנס קריעת ים סוף, אלוקים רק שינה את סידרי הטבע, במקום שהמים ימשיכו לזרום כדרכם בים, המים נעמדו כחומה ועם ישראל יכל לעבור את הים.

 
מילות התניא המקוריות:

(וזהו כי ה' אמר לו בעת ההיא ממש קלל את דוד ומי יאמר לו וגו' וכנודע מ"ש הבעש"ט ז"ל ע"פ לעולם ה' דברך נצב בשמים שצירוף אותיות שנבראו בהן השמים שהוא מאמר יהי רקיע כו' הן נצבות ועומדות מלובשות בשמים לעולם להחיותם ולקיימם ולא כהפלוסופים שכופרים בהשגחה פרטית ומדמין בדמיונם הכוזב את מעשה ה' עושה שמים וארץ למעשה אנוש ותחבולותיו כי כאשר יצא לצורף כלי שוב אין הכלי צריך לידי הצורף שאף שידיו מסולקות הימנו הוא קיים מעצמו וטח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו שהוא יש מיש רק שמשנה הצורה והתמונה למעשה שמים וארץ שהוא יש מאין והוא פלא גדול יותר מקריעת ים סוף עד"מ אשר הוליך ה' ברוח קדים עזה כל הלילה ויבקעו המים ואילו פסק הרוח כרגע היו המים חוזרים וניגרים במורד כדרכם וטבעם ולא קמו כחומה אף שטבע זה במים הוא ג"כ נברא ומחודש יש מאין שהרי חומת אבנים נצבת מעצמה בלי רוח רק שטבע המים אינו כן וכ"ש וק"ו בבריאת יש מאין שהיא למעלה מהטבע והפלא ופלא יותר מקריעת י"ס עאכ"ו שבהסתלקות ח"ו כח הבורא יש מאין מן הנברא ישוב הנברא לאין ואפס ממש אלא צ"ל כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו ובחי' זה הוא דבר ה' ורוח פיו שבעשרה מאמרות שבהן נברא העולם ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחי' דומם שבה חיותן וקיומן הוא דבר ה' מי' מאמרות המלובש בהן ומקיימן להיות דומם ויש מאין ולא יחזרו לאין ואפס ממש כשהיו וז"ש האריז"ל שגם בדומם כאבנים ועפר ומים יש בהם בחי' נפש וחיות רוחניית.
 
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

מ"ש = מה שכתב
הבעש"ט ז"ל = הבעל שם טוב זכרונו לברכה
ע"פ = על פסוק
עד"מ = על דרך משל
ג"כ = גם כן
וכ"ש וק"ו = וכל שכן וקל וחומר
י"ס = ים סוף
עאכ"ו = על אחת כמה וכמה
ח"ו = חס ושלום
צ"ל = צריך להיות
ובחי' = ובחינת
מי' = מ-10
וז"ש = וזה שכתוב
האריז"ל = האלוקי רבינו יצחק זכרונו לברכה

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים