עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש שבט תשפ"ג >> יום כ"ד שבט
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בהמשך פרק כ"ז בתניא הרבי הזקן מבאר את הפסוק בתנ"ך בספר משלי שכתב אותו שלמה המלך בשם השם: "כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רעה"
ההסבר הפשטני הוא: אלוקים בורא הכל בשבילו שיהיה טוב, אפילו הרשע שמקבל עונש זה כדי שיהיה לו טוב והוא יחזור בתשובה. כשיסורים באים על האדם הוא מפשפש במעשיו, וחוזר בתשובה. הרבי הזקן מבאר את הפסוק בצורת הסוד והקבלה. אלוקים יוצר את הרע, דהיינו, הבינוני שעולים לו מחשבות של זנות, שזה לילה וחושך, כדי שהוא יעשה יום - אור מתוך החושך. זה הפירוש ליום רעה. רעה זה מחשבות של זנות וחושך, והוא הופך את זה ליום ואור, איך? על ידי שהוא מסית את המחשבה לאשתו, או על ידי פרק נ"א בתהילים.

מילות התניא המקוריות:
ולכן אל יפול לב אדם עליו ולא ירע לבבו מאד גם אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו כי אולי לכך נברא וזאת עבודתו לאכפיא לס"א תמיד. ועל זה אמר איוב בראת רשעים ולא שיהיו רשעים באמת ח"ו אלא שיגיע אליהם כמעשה הרשעים במחשבתם והרהורם לבד והם יהיו נלחמים תמיד להסיח דעתם מהם כדי לאכפי' לס"א ולא יוכלו לבטלה מכל וכל כי זה נעשה ע"י צדיקים. ושני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה. א' מביטול הס"א לגמרי ואתהפכא ממרירו למתקא ומחשוכא לנהורא ע"י הצדיקים. והשנית כד אתכפיא הס"א בעודה בתקפה וגבורתה ומגביה עצמה כנשר ומשם מורידה ה' באתערותא דלתתא ע"י הבינונים. וז"ש הכתוב ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי מטעמים לשון רבים שני מיני נחת רוח והוא מאמר השכינה לבניה כללות ישראל כדפי' בתיקונים. וכמו שבמטעמים גשמיים ד"מ יש שני מיני מעדנים אחד ממאכלים ערבים ומתוקים. והשני מדברים חריפים או חמוצי' רק שהם מתובלים ומתוקני' היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש. וז"ש הכתו' כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה פי' שישוב מרשעו ויעשה הרע שלו יום ואור למעלה כד אתכפיא ס"א ואסתלק יקרא דקב"ה לעילא.


פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ס"א = סטרא אחרא
ח"ו = חס ושלום
ע"י =על ידי
 ית' = יתברך
א' = אחד
וז"ש = וזה שכתוב
כדפי' = כדפירוש
ד"מ = דרך משל
חמוצי' = חמוצים
ומתוקני' = ומתוקנים
הכתו' = הכתוב
פי' = פירוש
דקב"ה = דקודשא בריך הוא 
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים