עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 
מכתב מהנשיא  |  בית דין אמריקה  |  דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ח >> יום שישי כ"ג תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ז' למדנו על מה צריך להתמרמר. בפרק ח' ממשיך הרבי הזקן ומסביר לנו: מיד אחרי ההיתמרמרות וקבלת החלטות טובות, חוזרת האות הא בחזרה ל-ו', ואין יותר המשכת חיות לטומאה. כי הקוץ הגבוה מעל היוד, יש בכוחו להחזיר את ה-הא האחרונה בחזרה ל-ו' של י-ה-ו-ה, וזה דרגה ראשונה של חוזר בתשובה.

מילות התניא המקוריות:

פרק ח והנה אחרי העמקת הדעת בכל הנ"ל יוכל לבקש באמת מעומקא דלבא כרוב רחמיך מחה פשעי וכו'. כי אזי תקבע בלבו באמת גודל הרחמנות על בחי' אלקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל. ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג מדה"ר הנמשכות מרצון העליון ב"ה הנרמז בקוצו של יו"ד שלמעלה מעלה מבחי' ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוי'. ולכן הי"ג מדות הרחמים מנקים כל הפגמים וכמ"ש נושא עון ופשע ונקה. ושוב אין יניקה להחיצונים והסט"א מהשפעת ה"א תתאה כנ"ל (ובזה תשוב ה"א תתאה למקומה להתייחד ביה"ו וד"ל). וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים וכמ"ש ונקה מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמ"ש בגמ' מלפפתו וכו'.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
בחי' = בחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
מדה"ר = מידות הרחמים
ב"ה = ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
והסט"א = והסטרא אחרא
וד"ל = ודי למבין
בגמ' = בגמרא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים