עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום כ"ג תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בפרק ז' למדנו על מה צריך להתמרמר. בפרק ח' ממשיך הרבי הזקן ומסביר לנו: מיד אחרי ההיתמרמרות וקבלת החלטות טובות, חוזרת האות הא בחזרה ל-ו', ואין יותר המשכת חיות לטומאה. כי הקוץ הגבוה מעל היוד,[האות יוד מצוירת בספר התורה עם קוץ קטן בצד שמאל למעלה] יש בכוח הקוץ להחזיר את ה-הא האחרונה בחזרה ל-ו' של י-ה-ו-ה, וזה דרגה ראשונה של חוזר בתשובה.[האותיות של בריאת העולם הם רוחניות והם מתגלות בצורה של משל בציור שהם מצטיירות בכתב המיוחד של ספר התורה ]

מילות התניא המקוריות:

פרק ח והנה אחרי העמקת הדעת בכל הנ"ל יוכל לבקש באמת מעומקא דלבא כרוב רחמיך מחה פשעי וכו'. כי אזי תקבע בלבו באמת גודל הרחמנות על בחי' אלקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל. ובזה יעורר רחמים העליונים מי"ג מדה"ר הנמשכות מרצון העליון ב"ה הנרמז בקוצו של יו"ד שלמעלה מעלה מבחי' ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוי'. ולכן הי"ג מדות הרחמים מנקים כל הפגמים וכמ"ש נושא עון ופשע ונקה. ושוב אין יניקה להחיצונים והסט"א מהשפעת ה"א תתאה כנ"ל (ובזה תשוב ה"א תתאה למקומה להתייחד ביה"ו וד"ל). וכן ממש למטה בנפש האלקית שבאדם שוב אין עונותיכם מבדילים וכמ"ש ונקה מנקה הוא לשבים לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצואים הם החיצונים כמ"ש בגמ' מלפפתו וכו'.
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הנ"ל = הנאמר לעיל
בחי' = בחינת
כנ"ל = כנאמר לעיל
מדה"ר = מידות הרחמים
ב"ה = ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
והסט"א = והסטרא אחרא
וד"ל = ודי למבין
בגמ' = בגמרא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים