עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ד >> יום כ"א סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בפרק ז' הרבי הזקן מסביר לנו, שאלוקים מתגלה בעולם החומרני בדרך כלל בשם: א-ד-נ-י. שם זה מורה שאלוקים נמצא ומחיה את המזרח, את המערב, את הצפון, ואת הדרום, את הלמעלה, ולמטה. כמו סמל 'מגן דוד', שיש לו שישה קצוות, כנגד מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. זה פירוש הפסוק: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', אלוקים יורד להחיות את כל ששת הקצוות.
הפירוש של 'שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד', זה שכל הקצוות מתבטלים, והם כאין ממש לפני השם. זה היחוד העליון שמתבטא בשם י-ה-ו-ה. זאת אומרת: היה, הוה, ויהיה בבת אחת.
  ששני השמות הללו א-ד-נ-י, והשם י-ה-ו-ה, הם בעצם דבר אחד. כי העולם החומרני בטל ומבוטל לאלוקים. מה שאנו רואים כדבר טבעי, זה בעצמו נס אלוקי שמחיה אותו כל רגע ושניה.

  
מילות התניא המקוריות:

והנה גדר ובחי' שם עולם נופל על בחי' מקום ובחי' זמן דוקא בחי' מקום הוא מזרח ומערב צפון דרום מעלה ומטה בחי' זמן עבר הוה ועתיד. והנה כל בחי' אלו אין להן שייכות במדות הקדושות העליונות כי אם במדת מלכותו ית' לבדה שייך לומר שהוא ית' מלך למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית וכן לד' סטרין וכן בבחי' זמן ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך ונמצא שחיות המקום וכן חיות הזמן והתהוותם מאין ליש וקיומם כל זמן קיומם הוא ממדת מלכותו ית' ושם אדנות ב"ה ולפי שמדת מלכותו ית' מיוחדת במהותו ועצמותו ית' בתכלית היחוד כמו שיתבאר הלכך גם בחי' המקום והזמן בטילים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו ית' כביטול אור השמש בשמש וזהו שילוב שם אדנות בשם הוי"ה כי שם הוי"ה מורה שהוא למעלה מן הזמן שהוא היה הוה ויהיה ברגע א' כמ"ש [בר"מ פרשת פנחס] וכן למעלה מבחי' מקום כי הוא מהוה תמיד את כל בחי' המקום כולו מלמעלה עד למטה ולד' סטרין.

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ובחי' = ובחינה
ית' = יתברך
ב"ה = ברוך הוא
א' = אחד
כמ"ש = כמו שכתוב
בר"מ = ברעייא מהימנא

     
 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים