עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תשרי תשע"ד >> יום שני י"ט תשרי
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
בהמשך של השיעור הקודם, הרבי הזקן כותב ומריע לחסידיו על תפילה בקול רם שמעוררת את נימי הנפש. הרבי הזקן ממשיך ומעורר את חסידיו. עם ישראל הם כמו גוף אחד. כמו שגוף אחד מורכב מאיברים רבים, ואם כואב לאיבר אחד הגוף מרגיש את הכאב. כך גם עם ישראל, כל עם ישראל הם כמו גוף אחד, וכל אחד מעם ישראל הוא איבר. אהבת ישראל צריכה להיות בצורה כזו, שאם כואב ליהודי אחד, כל הגוף – עם ישראל צריך להרגיש את היהודי הסובל. אם כך, על אחת כמה וכמה שאין לדבר סרה ביהודי אחר, ולדבר לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע על חבירו זה כמו שהוא עבר על השלוש עבירות הכי חמורות: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים חס וחלילה. כשיהודי חושב על חבירו דברים טובים, זה מוליד אהבה ודברים חיוביים אצל החבר. במילים אחרות הרבי הזקן אומר לנו: במקום לחשוב שלילי על החבר, אפשר להעביר אנרגיות חיוביות לחבר על ידי מחשבות חיוביות עליו, וכך יהיה שלום וברכה בעם ישראל.
מילות התניא המקוריות:
ועוד זאת אדרוש ממעל' שלא להשליך דברי אחריכם אשר ערכתי שיח להיות כל איש ישר והולך בתומו כאשר עשה האלקי' את האדם ישר ולא לבקש חשבונות רבים מעלילות מצעדי גבר ומחשבות אדם ותחבולותיו. כי זו מלאכת שמים היא ולא מלאכת ב"ו. ולהאמין באמונה שלימה במצות חז"ל והוי שפל רוח בפני כל אדם בכלל כי יציבא מלתא ותקין פתגמא שכ"א מתוקן מחבירו. וכתיב כל [איש] ישראל כאיש אחד חברים. כמו שאיש א' מחובר מאברים רבים ובהפרדם נוגע בלב כי ממנו תוצאות חיים. א"כ אנחנו היות כולנו כאיש א' ממש תיכון העבודה בלב ומכלל הן כו'. וע"כ נאמר ולעבדו שכם אחד דוקא. וע"כ אהוביי ידידיי נא ונא לטרוח בכל לב ונפש לתקוע אהבת רעהו בלבו. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם כתיב ולא תעלה על לב לעולם ואם תעלה יהדפנה מלבו כהנדוף עשן וכמו מחשבת ע"ז ממש. כי גדולה לה"ר כנגד ע"ז וג"ע וש"ד. ואם בדבור כך כו' וכבר נודע לכל חכם לב יתרון הכשר המח' על הדבור הן לטוב והן למוטב. וה' הטוב המברך את עמו בשלום ישים עליכם שלום וחיים עד העולם כנפש או"נ מלו"נ:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ממעל' = ממעלה
האלקי' = האלוקים
ב"ו = בשר ודם
חז"ל = חכמינו זכרונם לברכה
שכ"א = שכל אחד
א' = אחד
א"כ = אם כן
וע"כ = ועל כן 
ע"ז = עבודה זרה
לה"ר = לשון הרע
וג"ע = וגילוי עריות
וש"ד = ושפיכות דמים
או"נ = אוהבת נפש
מלו"נ = מלב ונפש
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים