עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אייר תשע"ד >> יום שני י"ט אייר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בזמן התפילה תשכח מהמשפחה האוהבת, גם מהידידים שעוזרים לך. כי כולם חייבים לכבד את אלוקים, וכולם בטלים ומבוטלים לו. גם אתה בטל ומבוטל לו יתברך. קל מאוד להגיד את זה ב'שמע ישראל', אבל כדי להאמין באמת, באמונה עמוקה ויסודית בכל לבבך, צריך לומר את הברכות הארוכות לפני 'שמע ישראל'. שם מבואר איך אלוקים נתן לנו את תורתו, ובחר בנו מכל המלאכים וצבא השמים. אפילו, שהמלאכים וצבא השמים כורעים ומשתחווים לאלוקים כל היום, בכל זאת עם ישראל חשוב לו יותר. עובדה זו תביא את היהודי לידי אהבה גדולה 'בכל לבבך', כמו שאלוקים אוהב אותי, אני אוהב אותו.
  
מילות התניא המקוריות:

ואח"כ ברכה שניה אהבת עולם אהבתנו ה' אלהינו. כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלהינו. כמו אלהי אברהם כו' כנ"ל. והיינו כי אהבה דוחקת הבשר ולכן נקרא אהבת עולם שהיא בחי' צמצום אורו הגדול הבלתי תכלית להתלבש בבחי' גבול הנקרא עולם בעבור אהבת עמו ישראל כדי לקרבם אליו ליכלל ביחודו ואחדותו ית'. וז"ש חמלה גדולה ויתירה פי' יתירה על קרבת אלהים שבכל צבא מעלה. ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. וקרבתנו וכו' להודות וכו' ופי' הודאה יתבאר במ"א. וליחדך כו' ליכלל ביחודו ית' כנ"ל

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ואח"כ = ואחר כך
כנ"ל = כנאמר לעיל
וז"ש = וזה שכתוב
פי' = פירוש
במ"א = במקום אחר

      

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים