עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ד >> יום י"ח אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

אותו הדבר, בעולם החומרני לא יודעים להתבטא ברוחניות כמו בעולמות העליונים. כל מה שיודעים בעולם החומרי,  זה למשש ולראות דברים גשמיים. דווקא על ידי מצוות גשמיות נוגעים בעצמותו יתברך, כמו התינוק שצועק אה-אה. לכן, עולם הזה נברא ב-ה'. המלאכים והנשמות בעולמות העליונים משיגים את תוכן צורת האותיות. זאת אומרת: כמו להגיד יו"ד שצורת המבטא שלה יותר מורכב מ-ה', לכן עולם הבא נברא ביו"ד. 
 
מילות התניא המקוריות:

אך העולם הזה השפל עם החיות שבתוכו קטן מהכיל ולסבול אור וחיות מבחינת צורת האותיות ופנימיותן להאיר ולהשפיע בו בלי לבוש והסתר כמו שמאירות ומשפיעות לנשמות ומלאכים רק ההארה וההשפעה באה ונשפע לעוה"ז מבחינת חומר וגוף האותיות וחיצוניותם שהוא בחינת ההבל המתחלק לז' הבלים שבקהלת שעליהם העולם עומד כמ"ש בזוה"ק והוא מוצא פי ה' המתלבש בעולם הזה וכל צבאיו להחיותם ובתוכו מלובשת בחינת צורת אותיות הדבור והמחשבה ממדותיו הקדושות ורצונו וחכמתו וכו' המיוחדות בא"ס ב"ה בתכלית (וז"ש האר"י ז"ל שבחינת חיצוניות הכלים דמל' דאצילות המרומזות בה' של שם הוי' ב"ה הם ירדו ונעשו נשמה לעולם העשיה) וכ"כ בתקונים שהיו"ד הוא באצי' כו' וה' תתאה מקננת בעשיה:
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

בזוה"ק = בזוהר הקדוש
בא"ס ב"ה = באין סוף ברוך הוא
וז"ש = וזה שכתב
האר"י ז"ל = הרב אדוננו רבינו יצחק זכרונו לברכה
דמל' = דמלכות
הוי' = ה-ו-י-ה
ב"ה = ברוך הוא
וכ"כ = וכל כך


 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים