עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש ניסן תשפ"ג >> יום י"ד ניסן
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
שואל הרבי הזקן בהמשך פרק מ' בתניא, מדוע מי שלומד תורה בגלל הרגילות, רק יוצר מלאכים, והתורה שלו לא עומדת לפני השם, הרי הוא אומר את דבר השם?
מתרץ הרבי הזקן: הקדוש ברוך הוא גם נותן ליהודי הזה צמצום, שלא יבין את התורה בגילוי, וגם נותן לו פחות שמחה וחיות, למה? היות, והוא לא חושב לפני הלימוד על האלוקים, ולכן אלוקים מסתיר את החיות הקדושה ממנו. לכן, חשוב מאוד אומר הרבי הזקן, ללמוד על אלוקים, שלגדולתו אין חקר, ורק אז ללמוד שולחן ערוך, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר ביהודי שמחה אמיתית.


מילות התניא המקוריות:
ואף דאורייתא וקב"ה כולא חד שהוא ורצונו אחד הרי קב"ה איהו ממלא כל עלמין בשוה ואעפ"כ אין העולמות שוים במעלתם והשינוי הוא מהמקבלים בב' בחי' הא' שהעליונים מקבלים הארה יותר גדולה לאין קץ מהתחתונים והשנית שמקבלים בלי לבושים ומסכים רבים כ"כ כבתחתונים ועוה"ז הוא עולם השפל בב' בחי' כי ההארה שבו מצומצמת מאד עד קצה האחרון ולכן הוא חומרי וגשמי וגם זאת היא בלבושים ומסכים רבים עד שנתלבשה בקליפת נוגה להחיות כל דברים הטהורים שבעוה"ז ובכללם הוא נפש החיונית המדברת שבאדם ולכן כשמדברת דברי תורה ותפלה בלא כוונה אף שהן אותיות קדושות ואין קליפת נוגה שבנפש החיונית מסך מבדיל כלל להסתיר ולכסות על קדושתו ית' המלובשת בהן כמו שהיא מסתרת ומכסה על קדושתו ית' שבנפש החיונית כשמדברת דברים בטלי' ושבנפש החיונית שבשאר בעלי חיים הטהורים דאף דלית אתר פנוי מיני' מ"מ איהו סתימו דכל סתימין ונק' אל מסתתר וגם ההארה והתפשטות החיות ממנו ית' מסתתרת בלבושים ומסכים רבים ועצומים עד שנתלבשה ונסתתרה בלבוש נוגה משא"כ באותיות הקדושות של דברי תורה ותפלה דאדרבה קליפת נוגה מתהפכת לטוב ונכללת בקדושה זו כנ"ל מ"מ ההארה שבהן מקדושתו ית' היא בבחי' צמצום עד קצה האחרון מאחר שהקול והדבור הוא גשמי

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

וקב"ה = וקודשא בריך הוא
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
ואעפ"כ = ואף אל פי כן
בחי' = בחינות
כ"כ = כל כך
ועוה"ז = ועולם הזה
ית' = יתברך
בטלי' = בטלים
מ"מ = מכל מקום
ונק' = ונקרא
משא"כ = מה שאין כן
כנ"ל = כנאמר לעיל 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים