עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש סיון תשפ"ג >> יום י"א סיון
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ג'  בשער היחוד והאמונה שבתניא: הדבר דומה לאור השמש. אנחנו לא יכולים להביט בשמש יותר מחצי שניה ללא משקפיים מיוחדות. כי האור שנמצא בתוך השמש בטל לאנרגיה האדירה של גוף כדור השמש, שנקרא המאור הגדול. מה שאנחנו כן יכולים לראות הרבה זמן, זה את אור השמש שקורן יפה על האדמה, אנו חשים את ההבדל הגדול בן הצל לשמש. לאור שמגיע לכדור הארץ, אנו קוראים שמש, אבל זה רק אור וזיו מהשמש. אור השמש שבתוך כדור השמש לא ניתן כלל להבנה מוחשית, כי הוא אדיר ובטל במציאות לגוף הכדור הגדול בעולם.
הנמשל: אור אלוקי שמחיה את כל הגלאקסיות, את הדומם, צומח, חי, והמדבר הוא אור עצום שבטל לאלוקים כל רגע, ואינו מציאות נפרדת. רק לנו, כאן בעולם החומרני, הנבראים נראים מציאות נפרדת. כמו אור השמש שמאיר על כדור הארץ. לכאורה שואל הרבי הזקן: איך אפשר לדמות את האור האלוקי לאור השמש? הרי אור השמש שמאיר על האדמה הוא לא בטל לכדור השמש, הוא מרגיש ישות עצמאית, ואילו אור האלוקים חש כל הזמן התבטלות לאלוקים בכל רגע ושניה.מסיים הרבי הזקן את פרק ג בשער היחוד והאמונה בשאלה ,אם הניבראים נמצאים כל הזמן במקורם שזה החיות האלוקית שיוצרת אותם כל רגע ושניה ,מדוע הם כאלה אגואיסטים?

מילות התניא המקוריות:
והמשל לזה הוא אור השמש המאיר לארץ ולדרים שהוא זיו ואור המתפשט מגוף השמש ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם והנה זה פשוט שאור וזיו הזה ישנו ג"כ בגוף וחומר כדור השמש עצמו שבשמים שאם מתפשט ומאיר למרחוק כ"כ כ"ש שיוכל להאיר במקומו ממש רק ששם במקומו ממש נחשב הזיו הזה לאין ואפס ממש כי בטל ממש במציאות לגבי גוף כדור השמש שהוא מקור האור והזיו הזה שהזיו והאור הזה אינו רק הארה מאירה מגוף ועצם כדור השמש רק בחלל העולם תחת כל השמים ועל הארץ שאין כאן גוף כדור השמש במציאות נראה כאן האור והזיו הזה ליש ממש לעין כל ונופל עליו כאן שם יש באמת משא"כ כשהוא במקורו בגוף השמש אין נופל עליו שם יש כלל רק שם אין ואפס כי באמת הוא שם לאין ואפס ממש שאין מאיר שם רק מקורו לבדו שהוא גוף השמש המאיר ואפס בלעדו וכדברים האלה ממש בדמותם כצלמם הם כל הברואים לגבי שפע האלהי מרוח פיו השופע עליהם ומהוה אותם והוא מקורם והם עצמם אינם רק כמו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח ה' השופע ומתלבש בתוכם ומוציאם מאין ליש ולכן הם בטלים במציאות לגבי מקורם כמו אור השמש שבטל במציאות ונחשב לאין ואפס ממש ואינו נקרא בשם יש כלל כשהוא במקורו רק תחת השמים שאין שם מקורו כך כל הברואי' אין נופל עליהם שם יש כלל אלא לעיני בשר שלנו שאין אנו רואים ומשיגים כלל את המקור שהוא רוח ה' המהוה אותם. ולכן נראה לעינינו גשמיות הנבראים וחומרם וממשם שהם יש גמור כמו שנרא' אור השמש יש גמור כשאינו במקורו רק שבזה אין המשל דומה לנמשל לגמרי לכאורה שבמשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם ועל הארץ שנראה שם אורו ליש גמור משא"כ כל הברואי' הם במקורם תמיד רק שאין המקור נראה לעיני בשר ולמה אינן בטלים במציאות למקורם אך להבין זה צריך להקדים:
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ג"כ = גם כן
כ"כ = כל כך
כ"ש = כל שכן
משא"כ = מה שאין כן
הברואי' = הברואים
שנרא' = שנראה

      
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים