עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"ד >> יום י"א כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
לא רק המצוות המעשיות הם התכלית אלא גם ההלכות עם ההסברים: מדוע צריך לקיים את המצווה באופן כזה ולא אחר. גם ההלכות הפשוטות האלה יש להם יותר מעלה מהנשמות של ישראל, ואפילו מעלה יותר גדולה מהמלאכים העליונים. להבין את זה לעומק נביא את המשל מאב ובן: שגם אם האב ממשיך טיפה לברוא את הבן בכל זאת הכל תלוי בחכמה של האב. דווקא חכמתו הפנימית של האב נמשכת לכל השבע מידות של הבן. המידות האלה של הבן הם דווקא האישיות החשובה ביותר בגופו ונשמתו. הנמשל שאלוקים בורא את כל הנשמות והוא ממשיך דווקא מחכמת התורה אור של שבע ספירות קדושות לתוך הנשמות. לכן חכמת ההלכות הפשוטות במעלה יותר גדולה מהנשמות והמלאכים שהם צריכים לינוק דווקא מההלכות הפשוטות. דווקא ההלכות הפשוטות הם מעצבים את אישיותם האמיתית כבני האלוקים.
מילות התניא המקוריות:
והטעם משום דחב"ד דעשי' דבחי' נשמה הוא מקור החיות דחב"ד דנפש רוח ותולדותיהן והתהוותן מאין ליש עם תולדותיהן עד סוף העשיה היא הארץ וכל צבאה. אבל חב"ד דהלכות בטעמיהן שבמל' דבריאה ויצי' ענין החכמה היא בתיקון פרצופי האצי' שבהן תלוין כל טעמי המצות מ"ע בה' חסדים ומל"ת בה"ג ומשו"ה נמי כשירדו להתלבש בנבראים הן במל' דבריאה ויצי' דבחי' נשמה דוקא שהוא מכלים דאצי' ולא בבחי' נפש רוח. ואף דחב"ד דבריאה יצירה דבחי' נשמה שגבהה מאד מעלתן על בחי' מלכות דבריאה יצירה דנשמה ואעפ"כ הן מקור לחב"ד דבריאה יצירה של בחי' נפש רוח שהן המלאכים. לק"מ דבאמת המלאכים והנשמות אינן אלא מטפה הנמשכת מחב"ד דנשמה ליסוד ז"א וניתן לנוק' ומשם יצאו בבחי' לידה כי אף את"ל שנבראו מהארת הכלים דנוק' דאצי' הרי הם היורדים ונעשים נשמה. אבל עצמות חב"ד דנשמה מתפשט בו"ק דזו"ן ושם הם שיתא סדרי משנה וגמרא
פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דחב"ד = דחכמה, בינה, דעת
דעשי' = דעשיה
דבחי' = דבחינה
שבמל' = שבמלכות
ויצי' = ויצירה
מ"ע = מצוות עשה
ומל"ת = ומצוות לא תעשה
בה"ג = בהא (חמישה) גבורות
ומשו"כ = ומשום הכי
במל' = במלכות
ואעפ"כ = ואף על פי כן
לק"מ = לא קשיא מידי
ז"א = זעעיר אנפין
לנוק' = לנוקבא
את"ל = אם תמצא לומר
בו"ק = בואו (שישה) קצוות
דזו"ן = דזכר ונקבה
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים