עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר ב' תשפ"ד >> יום י"א אדר ב'
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

העולם נראה כך, כמו בימינו בגלל חטאים של אנשים שגרמו לעולם להתגשם. אבל, לעתיד לבוא כל העולם יראה, אפילו הגויים שמתנהגים יפה ושומרים שבע מצוות בני נוח יוכלו לראות את האור הגדול של התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח. בגלל ההיתגלות שהיתה לעם ישראל על הר סיני, שאין לה אח ורע, עם ישראל הוא ניצחי, גם בגלות. לעתיד לבוא יכירו וידעו כל באי עולם ביוקר האור שיש לעם היהודי, וירצו כולם להתגייר, לא מפחד כמו שהיה אצל מרדכי ואסתר, אלא מאהבה.
מילות התניא המקוריות:

רק שאח"כ גרם החטא ונתגשמו הם והעולם עד עת קץ הימין שאז יזדכך גשמיות הגוף והעולם ויוכלו לקבל גילוי אור ה' שיאיר לישראל ע"י התורה שנקר' עוז ומיתרון ההארה לישראל יגיה חשך האומות גם כן כדכתיב והלכו גוים לאורך וגו' וכתיב בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכתיב ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו וגו' וכתיב לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעי' מפני פחד ה' והדר גאונו וגו' וכמ"ש והופע בהדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך וגו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

שאח"כ = שאחר כך
ע"י = על ידי
שנקר' = שנקראת
הסלעי' = הסלעים

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים