עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש כסלו תשפ"א >> יום רביעי ט' כסלו
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

 אם אדם חכם מסביר משהו הגיוני, יכול אדם חכם אחר להסביר אותו דבר וללמוד משהו הפוך לגמרי מהסבר הראשון, וזה הסיבה לכל המחלוקות. כי השכל הוא סך הכל דבר חיצוני שמשרת את הרצון הפנימי. לכן אם הרצון שלי הוא לגור במקום מסויים, מיד אמצא את כל הסברות שהמקום הזה הוא הכי טוב.
 
מילות התניא המקוריות:

אך עוד זאת השוה בכל כי כל דחילו ורחימו שכליים של המלאכים הן בחי' נבראים מאין ליש והן בחי' נפש רוח דבי"ע. אבל פרטי ההלכות הן המשכות ח"ע דהמאציל ב"ה המלובשת בגשמיות והלבשה זו אינה כהלבשת ח"ע בדו"ר שכליים דהתם הלבוש הוא מעלים ומסתיר לגמרי כהסתר והעלם הארץ החומריית לגבי ח"ע המלובשת בה כמ"ש כולם בחכמה עשית והיינו חיצוניות דחיצוניות דכלים דמל' דאצי' שבעשיה שהיא מסותרת לגמרי ברוח נפש דעשיה וכן בבריאה היא מסותרת לגמרי ברוח נפש שהם בחי' נבראים בהסתר והעלם הבורא מהנברא.
 

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

דבי"ע = דבריאה, יצירה, עשיה
ח"ע = חכמה עילאה
ב"ה = ברוך הוא

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים