עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשפ"ג >> יום ט"ז תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ד' של 'איגרת התשובה' בתניא ומסביר: גם בנשמה האלוקית, שהיא חלק אחד ממש מהנפיחה של אלוקים, גם בנפש הזאת יש את ציור אותיות י-ה-ו-ה של שם השם. כשיהודי לומד ומחכים על גדולת אלוקים, אז הוא מקטין את עצמו כמו יו"ד. כשהוא מתעמק להבין דבר מתוך דבר, הוא מרגיש את עצמו יותר גדול כמו הא. כשהוא מלמד את החברים שלו בדיבור את דבר השם, זה ו' שיורד בקו מלמעלה למטה, מהרגשות של היהודי לדיבור לזולת. כשהוא מקיים את דבר השם בתפילין חומריות, שיש להם ריבוע לאורך ולרוחב כמו הא. 

מילות התניא המקוריות:

וככה ממש עד"מ המבדיל הבדלות לאין קץ בנשמת האדם שהיא בחי' נפש האלקי' דמתוכיה נפח יש בה בחי' שכל הנעלם המרומז באות יו"ד שבכחו לצאת אל הגילוי להבין ולהשכיל באמתתו ית' ובגדולתו וכו' כל חד וחד לפום שיעורא דילי' לפי רוחב שכלו ובינתו. וכפי אשר מעמיק שכלו ומרחיב דעתו ובינתו להתבונן בגדולתו ית' אזי מרומזת בינתו באות ה"א שיש לה רוחב וגם אורך המורה ההמשכה מלמעלה למטה להוליד מבינתו והתבוננותו בגדולת ה' אהבה ויראה ותולדותיהן במוחו ותעלומות לבו ואח"כ בבחי' התגלות לבו. ומזה נמשכה עבודה האמיתית בעסק התורה והמצות בקול ודבור או מעשה הן אותיות וא"ו ה"א וכו'. וגם ההתבוננות להבין ולהשכיל באמתתו וגדולתו ית' נמשכה ג"כ מהתורה דאורייתא מחכמה נפקא היא בחי' יו"ד של שם הוי' וכו':

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

עד"מ = על דרך משל
בחי' = בחינה
האלקי' = האלוקית
ית' = יתברך
דילי' = דיליה
ואח"כ = ואחר כך
ג"כ = גם כן

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים