עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש תמוז תשע"ד >> יום שני ט"ז תמוז
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

בשיעור הקודם למדנו שאפשר לתת צדקה כדי לכפר על חטאים, במקום הצומות.
בהמשך של פרק ב' הרבי הזקן מסביר לנו שרצוי וכדאי בכל זאת להשתדל ולהשלים מספר צומות, כדי לכפר על עבירות חמורים שאפשר להתחייב עליהם מיתה. הרבי הזקן מביא דוגמא את העבירה של הוצאת זרע לבטלה, שהיא עבירה שכיחה, התיקון לזה: מחזור של 84 צומות פעם אחת בחיים. אפשר לצום בימים הקצרים של החורף, כדי לא לסבול כל כך. 


מילות התניא המקוריות:

ומ"מ כל בעל נפש החפץ קרבת ה' לתקן נפשו להשיבה אל ה' בתשובה מעולה מן המובחר. יחמיר על עצמו להשלים עכ"פ פעם א' כל ימי חייו מספר הצומות לכל עון ועון מעונות החמורים שחייבין עליהם מיתה עכ"פ ואפי' בידי שמים בלבד כגון להוצאות ז"ל פ"ד צומות פ"א בימי חייו. ויכול לדחותן לימים הקצרים בחורף ויתענה כעשר תעניות עד"מ בחורף א' או פחות ויגמור מספר הפ"ד צומות בט' שנים או יותר כפי כחו (וגם יכול לאכול מעט כג' שעות לפני נ"ה ואעפ"כ נחשב לתענית אם התנה כן) ולתשלום רנ"ב צומות כנ"ל יתענה עוד ד' פעמים פ"ד עד אחר חצות היום בלבד דמיחשב ג"כ תענית בירושלמי. וב' חצאי יום נחשבים לו ליום א' לענין זה. וכן לשאר עונות כיוצא בהן אשר כל לב יודע מרת נפשו וחפץ בהצדקה:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

ומ"מ = ומכל מקום
עכ"פ = על כל פנים
א' = אחת
ואפי' = ואפילו
ז"ל = זרע לבטלה
פ"ד = 84
פ"א = פעם אחת
עד"מ = על דרך משל
ט' = 9
נ"ה = נץ החמה
ואעפ"כ = ואף על פי כן 

     
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים