עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש מנחם אב תשפ"ג >> יום ט"ו מנחם אב
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:
ממשיך הרבי הזקן בפרק ה' של 'איגרת הקודש' שבתניא ושואל: כיצד למדנו שהאות ה' של שמו הקדוש היא המקור לעולם החומרני, הרי כתוב: 'כי בי-ה השם צור עולמים', ביו"ד נברא עולם הבא, וב-ה' הראשונה של שמו יתברך נברא העולם הזה, מדוע אנחנו למדנו שהעולם נברא מה-ה' האחרונה של שם השם?
מתרץ על כך הרבי הזקן: באמת המקור של הכל זה האות יו"ד הקטנה של שמו יתברך. הכוח יורד מן היו"ד לתוך ה-ה' הראשונה' ומה-ה' הראשונה יורד ל-ו' ול-ה' האחרונה. מתוך ה-ה' האחרונה נוצר העולם החומרני שלנו.
לאלוקים אין דמות הגוף, איך אפשר לומר שהוא בורא דרך דיבור האותיות?
מתרץ הרבי הזקן: זה משל וחידה, כמו שמבאר הרמב"ם. במשל: האדם החומרני מגלה את ליבו דרך אותיות. כך אלוקים מגלה את החיות של העולם החומרני דרך פשיטות של ה-ה'. דהיינו, דברים שיש בהם אורך ורוחב כמו העולם הזה, כי עולם הבא אין לו אורך ורוחב גשמיים, לכן הוא מרומז במשל לאות יו"ד שהיא נקודה קטנה. 

  

מילות התניא המקוריות:

והנה הגם שהיא ה' תתאה ה' אחרונה שבשם הוי' ורז"ל דרשו זה על פסוק כי ביה היינו לפי שמקורה וראשיתה לבא לבחי' גילוי מהעלם היו"ד הוא מושפע ונמשך מבחינת ה' עילאה שיש לה התפשטות אורך ורוחב להורות על בחינת בינה שהיא התפשטות השכל הנעלם בבחי' גילוי והשגה בהרחבת הדעת והשפעתה מסתיימת בלב וכמ"ש בתיקונים דבינה לבא ובה הלב מבין ומשם יוצא ההבל מקור גילוי גוף האותיות הדבור המתגלות בה' מוצאות מהעלם היו"ד ותמונת ה' תתאה בכתיבתה גם כן בהתפשטות אורך ורוחב מורה על התפשטות בחי' מלכותו יתברך מלכות כל עולמים למעלה ולמטה ולד' סטרין המתפשטות ונמשכות מאותיות דבר ה' כמ"ש בקהלת באשר דבר מלך שלטון כמ"ש במ"א. [ולהבין מעט מזעיר ענין ומהות אותיות הדבור באלהות שאין לו דמות הגוף ולא הנפש ח"ו כבר נתבאר בדרך ארוכה וקצרה (בלק"א ח"ב פי"א וי"ב ע"ש(

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים

הוי' = ה-ו-י-ה
ורז"ל = ורבותינו זכרונם לברכה
לבחי' = לבחינת 
וכמ"ש = וכמו שכתוב
במ"א = במקום אחר
ח"ו = חס ושלום
בלק"א = בליקוטי אמרים
ח"ב = חלק ב'
פי"א = פרק י"א
ע"ש = עיין שם

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים