עברית  |  English  |  

  ב"ה
 
 
 
 
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 

 

דף הבית >> תניא יומי מבואר >> שיעורים לחודש אדר תשפ"ג >> יום ט"ו אדר
 

                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא

הרב נחמן נחמנסון השליח הראשי להודו מוסר שיעור תניא יומי בבית חב"ד הודו
הסבר התניא היומי:

מסיים הרבי הזקן את פרק ל"ד בתניא: אם אתה רוצה להיות שמח תעזור לזולת וזה יתן לך הרבה שמחה. אם אתה יכול ויש לך כסף תתרום לעניים, ואם אין לך כסף תתנדב לעזור בכל מיני מוסדות חסד.
מסכם הרבי הזקן את הפרקים מכ"ו עד ל"ד ועד בכלל: כל התרגילים שלימדתי אותכם בכדי להיות בשמחה, תמיד תזכרו להיות שפלים. גם בזמן השמחה אל תתגאו, כי אם תתגאו תיפלו עוד הפעם לעצבות. לכן, כדי להיות בשמחה תמידית, תזכרו כל הזמן שיש נפש בהמית שצריך להשפיל אותה, כדי להגיע לשמחה אמיתית בעזרת השם.


מילות התניא המקוריות:
ואם ירחיב ה' לו עוד אזי טהור ידים יוסיף אומץ ומחשבה טובה כו' וגם שאר היום כולו שעוסק במשא ומתן יהיה מכון לשבתו ית' בנתינת הצדקה שיתן מיגיעו שהיא ממדותיו של הקב"ה מה הוא רחום וכו' וכמ"ש בתיקונים חסד דרועא ימינא ואף שאינו נותן אלא חומש הרי החומש מעלה עמו כל הארבע ידות לה' להיות מכון לשבתו ית' כנודע מאמר רז"ל שמצות צדקה שקולה כנגד כל הקרבנו' ובקרבנות היה כל החי עולה לה' ע"י בהמה אחת וכל הצומח ע"י עשרון סלת אחד בלול בשמן כו' ומלבד זה הרי בשעת התורה והתפלה עולה לה' כל מה שאכל ושתה ונהנה מארבע הידות לבריאות גופו כמ"ש לקמן. והנה בכל פרטי מיני שמחות הנפש הנ"ל אין מהן מניעה להיות נבזה בעיניו נמאס ולב נשבר ורוח נמוכה בשעת השמחה ממש מאחר כי היותו נבזה בעיניו וכו' הוא מצד הגוף ונפש הבהמית והיותו בשמחה הוא מצד נפש האלהית וניצוץ אלהות המלובש בה להחיותה כנ"ל [בפ' ל"א] וכה"ג איתא בזהר בכיה תקיעא בלבאי מסטרא דא וחדוה תקיעא בלבאי מסטרא דא:

פיענוח ראשי תיבות וקיצורים
ית' = יתברך
הקב"ה = הקדוש ברוך הוא
וכמ"ש = וכמו שכתוב
רז"ל = רבותינו זכרונם לברכה
הקרבנו' = הקרבנות
ע"י = על ידי
הנ"ל = הנאמר לעיל
כנ"ל = כנאמר לעיל
בפ' ל"א = בפרק ל"א

 
                                 שיעור קודם                                                               שיעור הבא
 
      
  בית חב"ד הודו  
     
לייבסיטי - בניית אתרים